Stop for naturgasfyr i Biersted

Jørn Baandrup, byrådskandidat Radikale Venstre
Jørn Baandrup, byrådskandidat Radikale Venstre

Af Jørn Baandrup, byrådskandidat Radikale Venstre

700 boliger i Biersted bliver opvarmet af olie og naturgas. Det skal være slut i 2024.
De individuelle fyr har bidraget med mange ton CO2 siden de blev etableret.

-- annonce ---


I fremtiden skal boligerne opvarmes af fjernvarme fra Aabybro Varmeværk.
Fjernvarmen bliver her produceret af flis fra danske skove og et solvarmeanlæg.
Med mange nye forbrugere bliver det sikkert nødvenligt med en produktions-
udvidelse på varmeværket, men det er der taget højde for.

Radikale Venstre foreslår byrådet, at vedtage en ny lokalplan for Biersted by,
der erstatter de individuelle fyr i boligerne med kollektiv varmeforsyning.

Hvorfor er det så, at vi skal vælge fjernvarme og ikke individuelle fyr?
Det skal vi , fordi den moderne fjernvarme er grøn og CO2-neutral. Den er
fleksibel med forskellige brændsler og dermed laves der billig varme. Det er også
teknologisk det sikre valg. Det er nemt og endelig er man i Aabybro Varmeværk
en del af et fællesskab, hvor man løfter i fælles flok, og dermed gør det muligt at
lave grøn omstilling i stor stil.

Med dette forslag fra Radikale Venstre vil Jammerbugt Kommune kunne reducere
naturgasforbruget væsentlig før 2030.