Rekoruddelinger til lokale foreninger og ildsjæle

LOGO


26 lokale foreninger og ildsjæle modtog fredag d. 6 maj et større tilskud fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Hvetbo. Årets tema var ”Kunst, kultur og fysiske anlæg”. 

Sparekassen Vendsyssels Fond, Hvetbo afholdte fredag d. 6. maj et fælles arrangement for alle foreninger og ildsjæle, der af Hvetbo Fondens bestyrelse var udvalgt til at modtage et tilskud i år. 

-- annonce ---


I alt blev der uddelt 852.150 kr. til 26 foreninger, hvilket er det største beløb i fondens historie. I år havde fondens bestyrelse besluttet, at temaet for uddelingerne skulle være kunst og kultur samt fysiske anlæg. 

På trods af det udvalgte tema, var der dog også plads til projekter, der ikke passede ind i årets tema. Formand for Hvetbo Fonden Mogens Fransen sagde netop dette i sin tale inden uddelingerne:

”En række projekter passede ikke til årets tema, men var gode projekter af stor lokal betydning”. 

Samtidig takkede Mogens Fransen også de mange fremmødte foreningsrepræsentanter og ildsjæle for deres store indsats som frivillige i lokalområdet:

”Uden deres store engagement, ville der ikke være så mange gode aktiviteter og nye projekter, som Sparekassen Vendsyssels Fond, Hvetbo kan være med til at give et positivt skub med på vejen,” sagde han i talen. 

Den største uddeling gik i år til Saltum Handelsstandsforening, som i samarbejde med en række andre foreninger i Saltum, havde ansøgt om midler til et kunstværk. Temaet for værket er det fine grundvand, som findes i Saltum, og kunstværket skal naturligvis også stå i byen. 

Sparekassen Vendsyssels Fond, Hvetbo gav en støtte på kr. 200.000, hvilket var 100% af det ansøgte beløb til opførelsen af kunstværket. 

Følgende 26 foreninger modtog også tilskud fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Hvetbo: 

Modtager: Beløb i kr.

Veteran Oasen 25.000

V. Hjermitslev Boldklub 30.000

Ingstrup Sportsforening 30.000

Midtvendsyssel Veteranklub 5.000

Pandrup Billard klub 10.000

Pandrup Borgerforening 20.000

Jetsmark IF 30.000

Giv en julegave 5.000

Egnssamlingen 15.000

Cykelklubben Møllehjulet 10.000

Jetsmark Motion 10.000

Uldfestival Saltum 5.000

Fonden til bevarelse af Anne Justs Have 40.000

Jetsmark Pensionistforening 3.000

Saltum Handelsstandsforening 200.000

PGU 50.000

Destination Blokhus 25.000

Musik på Torvet 25.000

Jetsmark Idrætscenter 100.000

Vennekredsen Kaas Plejecenter 3.000

Bussens Venner 3.000

Forældrebestyrelsen ”Brumbassen” 26.650

FDF Pandrup 80.000

Pandrup Bokseklub 30.000

Saltum Idrætsforening 21.500

Om Sparekassen Vendsyssels Fond, Hvetbo

Sparekassen Vendsyssels Fond Hvetbo blev etableret, da Sparekassen Hvetbo gik fra at være en garantsparekasse til et aktieselskab og havde efter sparekassens fusion med Sparekassen Vendsyssel en egenkapital på 47 millioner kroner. Denne kapital er nu øget til i alt 62,4 mio. kr., og årets afkast gør det muligt at lave den rekordstore uddeling. Fonden støtter almennyttige og velgørende formål primært i den daværende Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde.