Ole S: Nu må det være på tide at få ryddet op efter Fogh!

Ole Stavad. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Af Ole Stavad (S) Regionsrådsmedlem Kirsten Holcks Vej 8, 9460 Brovst

Nu må det være på tide at få ryddet op efter Fogh!

Ikke ret mange husker baggrunden for hele skandalen med et vurderingssystem, der helt er kollapset. Problemet har sit udspring for mere end 20 år siden i 2002.

Her besluttede et snævert flertal med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti at skrotte et velfungerende vurderingssystem med lokale vurderingsmænd. Alle med lokalkendskab og forstand på vurdering blev fyret.

Et nyt EDB system, som man ikke havde udviklet, skulle overtage opgaven, helt uden brug af lokale vurderingsmænd, som hidtil havde været borgernes sikkerhed og det bærende i det system, som blev skrottet. 

Der var rigtig mange sagkyndige – og en samlet opposition– som på det kraftigste advarede VKO imod et vurderingssystem, som alene var baseret på EDB og uden brug af menneskelig viden og kendskab. 

Indtil VKO skrottede et velfungerende vurderingssystem i 2002, var det lokale vurderingsfolk, der gennemgik vurderingerne, inden de blev sendt ud, og behandlede klager over vurderingerne. Ofte kørte man ud for at tale med ejeren og for at besigtig den ejendom, der var klaget over. I mere end 9 ud at 10 tilfælde, fandt man en løsning, som ejerne accepterede.

Siden er hele vurderingssystemet kollapset, og der er brugt milliarder af kroner på at udvikle nye EDB-systemer, som slet ikke kan løse opgaven, men tværtimod skaber usikkerhed hos tusindvis af familier.

Det har også betydet skattetab for milliarder af kroner, og med massive skattelettelser til især folk med meget dyre boliger. Derfor er det især familier med høje indkomster, der bor i de største byer med de højeste ejendomspriser, der har fået den største økonomiske fordel ved vurderingssystemets sammenbrud. Man kan sige, at den form for skattelettelser er ”givet ud af bagdøren” uden nogen form for politisk beslutning, men alene som en konsekvens af, at systemet er brudt sammen. 

Den hovedansvarlige for skandalen er tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Allerede da jeg i januar 1993 rykkede ind i Skatteministeriet som skatteminister efter Fogh, var han i fuld gang med at ødelægge vurderingssystemet. Han havde allerede fyret alle lokale vurderingsmænd. 

Alle forberedelser til det kollaps, som vi oplever lige nu, var allerede dengang kørt i stilling af Anders Fogh. Fogh bryder sig hverken om skatter eller velfærd. Han er ikke liberal. Han er holdningsmæssig liberalist på den yderste højrefløj. For mig har det altid været en gåde, hvordan det lykkedes for Fogh i 00’erne som statsminister at vildlede ufatteligt mange danskere ved at fremstå som den pæne mand med de ”bløde holdninger og værdier”.

Det sande billede af Anders Fogh, svarer langt bedre til datidens mange tegningerne, hvor han i Roald Als begavede streg fremstod som ”Hulemand”.

En af mine første opgaver som skatteminister blev altså at få genoprettet et holdbart vurderingssystem med lokale vurderingsmænd. Det gjorde vi med en helt ny lovgivning, som fungerede upåklageligt. Også dengang var der forkerte vurderinger, men for langt hovedparten blev det håndteret af de lokale vurderingsmænd. Et mindre antal vurderinger fortsatte i klagesystemet, men i et begrænset antal, som kunne håndteres.

Det var det, som Anders Fogh fjernede i 2002, som en af sine første gerninger som statsminister. Han ville fuldføre det, som han havde sat i værk som skatteminister 10 år tidligere, for at ”færdiggøre” det som han ikke nåede i mål med som Skatteminister 10 år tidligere. Nu kender vi de katastrofale følger. Det lykkes desværre kun for os i Nyrup-regeringen at udsætte problemet i de 10 år, hvor Fogh var væk fra magten.

Jeg er bekymret for, at også den nuværende regering, fortsætter ud af det fejlagtige spor, som skiftende regeringer har forfulgt i over 20 år, og med yderligere nytteløse investeringer i IT. Hidtil har man mindst brug 4-5 milliarder på EDB og tabt et langt større skatteprovenu, fordi systemet ikke kan løse opgaven.

Jeg frygter, at vores nuværende kloge skatteminister Jeppe Buus, ikke får lov til at ændre kurs. Jeg tror godt, at det IT system som man har udviklet, kan bruges til at komme med forslag, som derefter skal gennemses af lokale vurderingsfolk, der kan justere og rette fejl, inden vurderingerne sendes ud til borgerne.

Problemet er, at både en del politikere og en masse højtplacerede embedsmænd i centraladministrationen har investeret så meget præstige i et umuligt system, så man frygter ”tordenbraget”, hvis man må indrømme, at der er begået fejl, som har kostet så mange milliarder.

Alligevel vil jeg gentage det råd, som jeg gennem mere end 10 år har afleveret til skiftende skatteministre: Udpeg lokale vurderingsfolk, som kan bruge EDB som hjælperedskab, men selv overtage opgaven med at gennemgå de digitale forslag, inden de sendes ud til borgerne. Derefter bør det igen i første instans være de lokale vurderingsfolk, der tager sig af klager og løser langt hovedparten af de vurderinger, som ejerne mener er forkerte.

IT er et fantastisk nyttigt hjælperedskab, men når det drejer sig om konkrete ejendomsvurderinger, er der også brug for ”rigtige mennesker” med lokal indsigt. 

Nu har man så brugt 20 år og mange milliarder, på at løse problemet digitalt, uden det er lykkedes.

Fortsætter man videre ad det samme spor, vil det for mig at se udstille en ”dumstædighed” og en ødsel med skatteyderpenge, som ikke kan forsvares. 

Der er ingen som helst grund til at fortsætte ud af de syge spor på skatteområdet, som blev lagt under Anders Fogh Rasmussen i 00’erne. Vurderingssystemet er en katastrofe, men desværre helt på linje med det meste andet på skatteområdet, som blev besluttet med Fogh som statsminister.

Nu må det være på tide at få ryddet op efter Fogh.

LÆS OGSÅ: Få overblik over de nye ejendomsvurderinger i dit nabolag – Søg her 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn