Lad vandet løbe inden genåbning

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Under COVID-19 pandemien har skoler, institutioner, arbejdspladser, mange hoteller og andre bygninger i en periode været lukket eller haft nedsat aktivitet.

Vandforbruget har i perioden derfor være nedsat eller helt stoppet, hvilket giver risiko for vækst af legionella, andre bakterier og biofilm i vandsystemerne.


”Det er vigtigt, at ejere og administratorer er opmærksomme på at sikre vandkvaliteten, når bygningerne genåbnes. Det gælder simpelthen om, at vandsystemerne i bygninger tømmes for gammelt, stillestående vand,” siger ekspert i drikkevandskvalitet, konsulent i DANVA, Dorte Skræm.

Eksempelvis opformeres legionella-bakterier ved 20-50 grader i stillestående vand specielt i varmtvandssystemet og kan give alvorlig lungebetændelse. Det er umiddelbart ikke nødvendigt at teste for bakterien med mindre, der er begrundet mistanke om, der er et særligt problem i en bygnings vandsystem.

”Det er i reglen relativt let at gardere sig mod bakterien. Man lader simpelthen vandet løbe, indtil rørene er skyllet igennem. Hvor længe vandet skal løbe, afhænger af systemets størrelse. Det er i øvrigt også en god idé, at skylle vandinstallationen igennem, hvis man har været væk i mere end tre dage. Det sker ved at lade vandhanen løbe, indtil vandtemperaturen er konstant. Det gælder både det kolde drikkevand og det varme vand i brusebadet,” siger Dorte Skræm, og supplerer:

”Er der på arbejdspladserne baderum med brusere, som også har stået stille længe, så anbefaler vi også at skylle disse installationer igennem. Såfremt brusere ikke skal benyttes i længere tid, bør bruseslangen tømmes for vand for at forhindre opblomstring af f.eks. legionella.”


Ud over nedlukning, som vi har set det i forbindelse med corona-krisen, så er årsagen til forekomst af legionella, at temperaturen i mange varmtvandsanlæg er for lav. Der anbefales disse forholdsregler for at undgå bakterievækst i varmtvandsbeholdere og vandledninger:

  • Vandet skal minimum være 60 grader i varmtvandsbeholderen
  • Vandet skal minimum være 55 grader ved fjerneste tapsted
  • Vandets skal være minimum 50 grader retur fra cirkulation til varmtvandsbeholder
  • Sørg for udslamning af store varmtvandsbeholdere og gennemskylning af cirkulationsledningen mindst én gang ugentligt
  • Fjern blinde rørledninger og tapsteder, der ikke bliver brugt regelmæssigt. Her kan vandet stå stille længe, og bakterierne kan leve ved en gunstig temperatur
  • Hold det kolde vand så koldt som muligt
  • Koldt og varmt vand skal blandes så tæt på tapstedet som muligt. 

Er du i tvivl om, hvordan du skal sikre dig mod legionella-bakterier i vandsystemet kan du følge vejledning fra henholdsvis Teknologisk Institut og Rørcentret