Vigtig fjernvarmepulje tom: Det kan gå ud over allerede hårdtprøvede naturgasbrugere

Foto: Dansk Fjernvarme
Print Friendly, PDF & Email


Årets fjernvarmepulje med 265 mio. kroner til støtte af konverteringsprojekter fra olie- og naturgas til fjernvarme er et mulehår fra at være tømt. Det vil komme til at forsinke eller aflyse fjernvarmeprojekter i Danmark, der afhænger af støtte fra fjernvarmepuljen.

Interessen for grøn fjernvarme er i 2022 steget betydeligt i Danmark. Samtidig er materialer, arbejdskraft blevet dyrere og lånerenten for investeringer er blevet højere.


Det er tre grunde til, at fjernvarmepuljen, er et mulehår fra at være udtømt med kun en million kroner tilbage. I alt er der afsat 265 mio. kr. i fjernvarmepuljen og fjernvarmeselskaberne har indtil videre indsendt projektforslag for samlet ca. 274 kr. Den direkte konsekvens af en tom fjernvarmepulje så tidligt på året bliver, at udfasningen af naturgas i Danmark forsinkes, fordi mange fjernvarmeprojekter først vil blive genoptaget, når puljen igen åbner med nye midler i 2023, vurderer Dansk Fjernvarme.

– Det er ikke overraskende, at fjernvarmepuljen er tom. Der er stor efterspørgsel på fjernvarme i år, på grund af de høje energipriser og ønsket om at udfase den fossile naturgas. Selvom mange nye fjernvarmeprojekter ikke behøver og dermed ikke har søgt støtte fra fjernvarmepuljen, er puljen afgørende for en række projekter, hvor de nye og højere priser har tippet økonomien i projektet i den gale retning. De er afhængige af støtten for at kunne udbygge den grønne fjernvarme, der skal konvertere naturgas- og oliekunder, siger Nicolai Kipp, chefkonsulent i konverteringer hos Dansk Fjernvarme.

Risikerer at ramme 20.000 naturgaskonverteringer
I 2021 endte 98 ansøgninger til fjernvarmepuljen, der også var på 265 mio. kroner, med at få tilsagn, med forventet konverteringer på cirka 50.000 olie- og naturgasfyr. I 2022 er der indtil videre blevet givet tilsagn til ansøgninger med et konverteringspotentiale på omkring 16.000 olie- og naturgasfyr. Dansk Fjernvarme vurderer, at der i det kommende halvår vil være støtteberettigede projekter for cirka 20.000 konverteringer, der risikerer at blive forsinket.

– Et bredt flertal i Folketinget blev for en måned siden enige om en klimaaftale, der skal sikre mere grøn fjernvarme i Danmark og samtidig udfase naturgassen. De helt store spillere i aftalen er kommunerne og fjernvarmeselskaberne, der skal og vil sikre, at naturgasbrugere kan glæde sig til at få fjernvarme. Nu går måske 20.000 boligejere med naturgas ind i en varmesæson, hvor utilregneligheden om de kan få fjernvarme og hvornår, stadig dominerer, siger Nicolai Kipp, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

En del af klimaaftalen for mere grøn varme er, at kommunerne senest ved udgangen af 2022 skal have sendt et brev ud til naturgasbrugere om udsigten til fjernvarme i deres område. Mange konverteringsprojekter er fra juli 2022 blevet godkendt i kommuner med forventning og forudsætning om, at fjernvarmeprojekterne modtager tilskud fra fjernvarmepuljen i 2022 for at kunne blive realiseret. Nu skal kommuner og fjernvarmeselskaber indstille sig på, at en del af de projekter bliver forsinket til det nye år.

– Vi har absolut en interesse i at få koblet så mange som muligt på den grønne fjernvarme og få udfaset gassen, sådan som det også er politikernes ambitioner. Men det kræver også, at de økonomiske rammer bliver opdateret, så de matcher de forventninger man politisk har stillet de mange boligejere med naturgasfyr i udsigt, siger Nicolai Kipp.