Konstituering af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune pr. 1. januar 2022

Mogens Christen Gade
Borgmester i Jammerbugt kommune Mogens Christen Gade (V)

Torsdag 1. december 2021 holdt den kommende kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune konstitueringsmøde. 23 medlemmer ud af 27 står bag konstitueringen med Mogens Christen Gade som borgmester.

Bag aftalen står fire partier, nemlig Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. Med de fire partier og 23 medlemmer er der tale om en bred konstituering, der er udgangspunkt for at fortsætte det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen med fokus på udvikling og økonomisk stabilitet i kommunen.

-- annonce ---

Mogens Christen Gade er genvalgt som borgmester, mens Anne-Mette Ulstrup er 1. viceborgmester og Diane Aarestrup er valgt som 2. viceborgmester. 

Kommunalbestyrelsen for den kommende periode bliver:

 • Mogens Christen Gade, Venstre
 • Diane Aarestrup, Socialdemokratiet 
 • Helle Bak Andreasen, Venstre
 • Michael Krogsgaard, Venstre
 • Kiki Bach, Socialdemokratiet
 • Johnny Solberg, Det Konservative Folkeparti
 • Claus Svendsen, Venstre
 • Mariane Andersen, Venstre
 • Per Halsboe-Larsen, Socialdemokratiet
 • Birgit Mejlholm Kold, Venstre
 • Susanne Møller Jensen, Socialdemokratiet
 • Christian Hem, Venstre
 • Merete Fuglsang Hansen, Lokallisten Jammerbugt 
 • Ulla Flintholm, Venstre
 • Frank Trolle, Socialdemokratiet
 • Claus Rom, Venstre
 • Frank Østergaard, Socialistisk Folkeparti
 • Mogens Bay, Venstre
 • Mette Vestenbæk, Socialdemokratiet
 • Jane Koller, Venstre
 • John Bjerg, Nye Borgerlige
 • Jørgen Ravn Christensen, Det Konservative Folkeparti
 • Ib Nellemann, Venstre
 • Lisbet Heikendorff Emmery, Socialdemokratiet 
 • Kjeld Hedegård Nielsen, Venstre
 • René Rosenkrans, Socialdemokratiet
 • Anne-Mette Ulstrup, Dansk Folkeparti

Medlemmer i udvalgene
På mødet blev posterne til de seks udvalg også fordelt, ligesom der blev valgt formænd og næstformænd for udvalgene. De enkelte udvalg har fra nytår følgende medlemmer: 

Økonomiudvalget
Formand borgmester Mogens Christen Gade
Næstformand Diane Aarestrup

Medlemmer
Claus Svendsen, Christian Hem, Ulla Flintholm, Kjeld Hedegård Nielsen, Frank Østergaard, Jørgen Ravn Christensen og Per Halsboe-Larsen. 

Teknik- og Miljøudvalget
Formand Michael Krogsgaard
Næstformand Lisbet Heikendorff Emmery 

Medlemmer
Christian Hem, Claus Rom, Jane Koller, Frank Trolle, Johnny Solberg.

Børne- og Familieudvalget
Formand Susanne Møller Jensen
Næstformand Ulla Flintholm 

Medlemmer
Anne-Mette Ulstrup, Birgit Mejlholm Kold, Jane Koller, Kiki Bach, John Bjerg.

Social- og Sundhedsudvalget
Formand Ib Nellemann
Næstformand Per Halsboe-Larsen

Medlemmer
Anne-Mette Ulstrup, Birgit Mejlholm Kold, Helle Bak Andreasen, Frank Østergaard, Merete Fuglsang Hansen.

Beskæftigelsesudvalget
Formand Diane Aarestrup
Næstformand Mariane Andersen 

Medlemmer
Claus Rom, Claus Svendsen, Mogens Bay, René Rosenkrans, Merete Fuglsang Hansen. 


Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Formand Helle Bak Andreasen
Næstformand Kiki Bach

Medlemmer
Christian Hem, Mariane Andersen, Mogens Bay, Mette Vestenbæk, John Bjerg.