Jammerbugt styrker arbejdet med miljø og klima gennem Den Grønne Rygrad

Børn motiveres, når de arbejder praksisnært, også med lidt svære emner som klima.

Kommunalvalget er overstået, nye kommunalpolitikere er udpeget, og nu er det tid til at trække i arbejdstøjet. Jammerbugt Kommune har netop valgt at indgå samarbejde med Den Grønne Rygrad for at styrke kommunens fokus på klima og miljø i folkeskolen.

For mange vælgere var klima og miljø afgørende for, hvor de satte deres kryds ved det nylige kommunalvalg. Hver tredje dansker svarede op til valget, at klima og miljø var et af de tre vigtigste emner for dem. Der er derfor ingen tvivl om, at arbejdet med klima- og miljøudfordringer bør udgøre en essentiel del af kommunernes arbejde de næste fire år. De udfordringer tager man alvorligt i Jammerbugt Kommune.

-- annonce ---

“Klimaforandringerne udfordrer os, og mange – både børn og voksne – vil gerne handle. I folkeskolen oplever vi en efterspørgsel på værktøjer til at klæde børn og unge på til bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid. Vi oplever, at børn motiveres, når de arbejder praksisnært, også med lidt svære emner som klima”, siger programchef i CONCITOs Klimaambassade, Synnøve Kjærland.

Øget fokus på klima og bæredygtighed i grundskolen


Jammerbugt kommune har en udførlig klimahandleplan, som er godkendt i det såkaldte DK2020-projekt med mange forskellige indsatsområder, herunder transport, miljø, natur og byggeri. Herudover er Jammerbugt kommune netop blevet en del af projektsamarbejdet Den Grønne Rygrad.

Samarbejdet tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes øgede fokus på at styrke bæredygtigheds- og klimaundervisningen i grundskolen. Som det første, vil de lokale, praksisnære tilbud, som allerede findes i kommunen, blive samlet i et digitalt værktøj. Det kan give lærerne et godt overblik, så de nemt kan inddrage de mange gode, eksterne undervisningsforløb i naturen, hos virksomheder, på museer og genbrugspladser, når de planlægger deres undervisning.

Den Grønne Rygrad styrker grøn dannelse

Det næste skridt i samarbejdet vil være, at Den Grønne Rygrad og Jammerbugt Kommune sammen identificerer konkrete projekter, der både understøtter elementer i kommunens vision for skoleområdet samt elevernes klima- og bæredygtighedsundervisning. I Jammerbugts Skolepolitik er der bl.a. opmærksomhed på elevinddragelse, omstilling og praksisnærhed, hvilket også udgør centrale fokusområder i Den Grønne Rygrad.

“Samarbejdet med Den Grønne Rygrad understøtter de ambitioner, vi har i Jammerbugt Kommune, og som er beskrevet i vores Skolepolitik. Vi ved, at eleverne og de unge efterspørger en mere varieret og motiverende undervisning, samtidig med at de er meget optaget af den grønne dagsorden. Gennem samarbejdet bliver lærernes muligheder for at indfri elevernes ønsker markant lettere. Vi ser derfor meget frem til samarbejdet”, siger Ulla Flintholm og Susanne Møller Jensen, henholdsvis formand for Børne- og Familieudvalget og næstformand i Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune.

Endnu stærkere samarbejde mellem skoler og lokalsamfund


Sammen med Jammerbugt kommune lægger Den Grønne Rygrad nu konkrete planer for aktiviteter og indsatser, som kan styrke elevernes nysgerrighed og lyst til at engagere sig i naturfagene. En af indsatserne er at sætte fokus på, hvordan man kobler lokale ‘hands-on’-aktiviteter (f.eks. et besøg på en genbrugsstation, et landbrug eller en virksomhed) til undervisningen på skolen. I Jammerbugt Kommune er der nemlig særligt interesse for, at deltagelsen i Den Grønne Rygrad kan styrke de lokale samarbejder mellem skole og lokalsamfund.

“Vi glæder os til at samarbejde med kommune, skoler og lærere for at styrke de grønne undervisnings-ambitioner – og det skal selvfølgelig gøres på jammerbugt´sk”, siger projektleder Amalie Dynnes Ørsted fra Haver til Maver, som er en af partnerne bag Den Grønne Rygrad.

Kommuner landet over engagerer sig i den grønne dagsorden, hvilket mærkes tydeligt i projektet Den Grønne Rygrad. Udover Jammerbugt har Aabenraa, Furesø og Ringsted kommune netop indgået samarbejdsaftaler med projektet. De slutter sig nu til fem andre Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.