Kommunale fritidsjob og praktikker til unge i kommunens institutioner

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Unge i fritidsjob har større chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune afsat ½ mio. kr. i næste års budget til at ansætte unge, der modtager uddannelseshjælpe eller dagpenge, i kommunale fritidsjob.

Undersøgelser viser en sammenhæng mellem unges fritidsjobs og deres chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor sætter Jammerbugt Kommune ekstra fokus på at støtte unge, der ikke er i job eller uddannelse, i at få et meningsfuldt fritidsjob i kommunen.

-- annonce ---


”Vi ønsker at støtte de unge til meningsfulde fritidsjob. Fritidsjob er med til at modne de unge, når de kommer ud i nye situationer og opgaver, som de skal håndtere, og samtidig kan et fritidsjob være med til en afklaring i forhold til valg af uddannelse. Så et fritidsjob har en række positive effekter både af personlig, social og faglig karakter”, fortæller Morten Klessen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune.

Næste år forventer kommunen at tilbyde ca. ti unge fritidsjob i kommunalt regi. Det kan bl.a. være forefaldende arbejde på et af kommunens plejecentre som for eksempel oprydning, rengøring, piccolineopgaver og lettere praktiske opgaver. Det kan også være piccolineopgaver på en skole eller indsatser på de grønne områder. Fritidsjobbene er målrettet unge, der har større udfordringer end blot det ikke at være i gang. Lønudgifterne til de unge dækkes af den ½ mio. kr., der er afsat til projektet.

Herudover iværksætter Jammerbugt Kommune praktikforløb, hvor de unge tilbydes praktik på kommunens plejecentre og botilbud med det overordnede formål at gøre dem interesserede i faget eller i hvert fald at få afprøvet faget. Under praktikken får de unge uddannelseshjælp.

”I praktikken skal de unge løse opgaver, som det ordinært ansatte personale ikke har mulighed for at løfte i en travl hverdag. Praktikken er derfor et supplement til de opgaver, der allerede løses på området. De unge kan blandt andet læse højt for borgerne, spille kort- og brætspil med dem, gå turer med borgerne og købe ind i fællesskab med beboere på plejecentre”, siger Morten Klessen.

Jammerbugt Kommune har gode erfaringer i forhold til at tilbyde de unge særlige muligheder, herunder at støtte unge i at finde fritidsjobs for derigennem at skabe grobund hos de unge for at tage videre uddannelse. Gennem flere år har kommunes integrationsafdeling skabt fritidsjob til unge med integrationsbaggrund, og i dag modtager kun ganske få unge med integrationsbaggrund uddannelseshjælp i Jammerbugt Kommune.

”Der er flere incitamenter for, at vi skal fokusere mere på fritidsjob eller andre lignende tilbud til de unge. Ud over at vi skal hjælpe dem godt på vej til et liv som selvforsørgende, så kan vi bruge fritidsjob og praktikker i rekrutteringsøjemed. Når vi tilbyder de unge fritidsjob eller praktik på plejecentrene, så håber vi, at de får interesse for SOSU-faget og derved får lyst til at vælge en uddannelse inden for faget. Vi har brug for medarbejdere inden for SOSU-området på både plejecentre, i hjemmeplejen og på handicapområdet”, forklarer Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Visitationen til praktikkerne står kommunens jobcenter for i tæt samarbejde med de relevante plejecentre og botilbud. Fritidsjobbene visiteres også via kommunens ungeenhed i dialog med relevante fagområder.

Inden udgangen af 2021 forventer kommunen at gå i gang med at visitere unge til fritidsjob og praktikker. Udmøntningen sker i øvrigt i tæt dialog med Kommunens Børne og Familieudvalg.