John Bjerg, Lokallisten og Konservative: Vi er stadig i arbejdstøjet

John Bjerg, Jørgen Ravn Konservative, Merete Fuglsang Hansen Lokallisten og Johnny Solberg Konservative Foto: Privat

John Bjerg, Lokallisten og Konservative: Vi er stadig i arbejdstøjet

AF medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune John Bjerg, Lokallisten og Konservative.

Budgettet for Jammerbugt Kommune i 2024 skal først vedtages den 15. oktober. Alle kan ellers let få den forståelse, at det blev vedtaget fredag d. 8. september. Her blev der ganske rigtigt underskrevet en budgetaftale, men denne kan nemt ændres, inden den endeligt vedtages i byrådssalen den 15. oktober.

-- annonce ---


Vi er 4 som står udenfor, endnu, for vi vil fortsætte arbejdet med at trække budgettet i en for os mere ansvarlig retning. Der er naturligvis nogle knaster, som skal løses, men det er muligt, hvis viljen er der hos alle parter. Vi vil her liste de store knaster op:

Lukning af SI i V. Hjermitslev

Dette er ikke af lyst, men en nødvendighed efter den noget uheldige politiske beslutning, der blev truffet tidligere på året. En løsning der har resulteret i, at der nu er 15 børn færre i det fælles tilbud i Saltum/ V. Hjermitslev, dette er næsten 1/3 af børnene. Det gør, at vi nu har 2 institutioner, som er presset. For at fremtidssikre Saltum SI er det desværre nødvendigt at lukke i V. Hjermitslev. Det er uansvarligt ikke at gribe ind nu.

Skolen holdes fri for rammebesparelse

Vores børn er vores fremtid, og dem skal vi sikre et godt skoletilbud. Økonomien er stram i Jammerbugt, hvorfor en generel ekstra besparelse på 1% har været nødvendig. Dette ville have betydet, at vi skulle fjerne 4 millioner fra skoleområdet. Det har vi prioriteret ikke skal ske. Vi tager ansvar for skolen.

Herudover ønsker vi at nedlægge bosætningskonsulenten samt Klub Jammerbugt. Vi tror ikke på, at gaver der omdeles i nabobyerne,  eller gratis koncertbilletter til unge der er flyttet fra kommunen, giver flere tilflyttere. Denne besparelse er med til at financierer, de penge vi ikke vil spare på skolen. Vi ønsker ej heller, at give driftstilskud til Papirmuseet i Hune. Disse bruges bedre på skolen.

Afdrag på den dyreste gæld

Jammerbugt har ekstraordinært fået et stort engangsbeløb på grundskylden. Disse penge ønsker vi at bruge på at afdrage et dyrt lån, vi har på grund af det nye feriepengesystem. Gælden er på knap 100 mill. med en rente på 3.5%. Vi ønsker at afdrage så meget som muligt på denne gæld, frem for at lægge pengene i kommunekassen, hvor de ingen forrentning giver. Det er økonomisk ansvarlighed.

Ny strategi for optagelse af langfristet gæld

I den aftale der blev underskrevet i fredags lægges der op til at låne 21 millioner, samtidig med at man ønsker at lægge 44 millioner i kassen. Det er i vores optik helt skørt. Hvad mon en bankrådgiver vil sige til dig som almindelig borger, hvis du ønsker at optage et lån for at sætte det ind på opsparingen. Det svar er ikke svært at gætte, og den samme logik burde råde i Jammerbugt kommune. Så vi vil ikke optage lån, for at lægge dem i kassen. Dette er almindelig sund fornuft.

Vi håber til det sidste, at vi kan finde et flertal for vores forslag. Det lykkedes desværre ikke på budgetseminaret i weekenden d. 8. og 9/9. Vores oplevelse på seminaret med hele hele kommunalbestyrelsen er, at her skal tingene helst gå som de plejer. Helst ingen nye ideer på dagen, helst vedtage det budget, som er lavet på forhånd af forvaltningen og økonomiudvalget . Men sådan arbejder vi ikke. Mon en bestyrelse i et stort firma ville kaste gode ideer væk, blot fordi de kom lidt senere end ventet? Nej vel.

Vi har et fuldt finansieret budget klar til første behandling i byrådet (vi har også udleveret det til hele økonomiudvalget). Så må vi håbe, at de øvrige kigger på det, og ikke blot skyder sund fornuft ned med, at sådan plejer vi ikke at gøre det her i Kommunen. Et forslag hvor vi hellere vil drifte skolerne end Papirmuseet, og hvor vi nedbringer den dyreste gæld med 45 millioner, og ikke optager nye lån. Vi har arbejdstøjet på helt frem til deadline.

LÆS OGSÅ: Kommunalbestyrelsen holder møde – se hvad der er på dagsordenen

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn