Jammerbugt Kommune søger kunstner til at udsmykke ny skole

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Til den nye skole i Jetsmark søger Jammerbugt Kommune en kunstner, som med input fro skolens elever kan skabe et kunstværk, der passer til den nye skoles visioner og design.

For at komme i betragtning til at skabe kunstværket, opfordrer Jammerbugt Kommune interesserede kunstnere til at sende en ansøgning med begrundelse for interessen for projektet og dokumentation af tidligere værker. Det skal ske senest lørdag 15. oktober 2022 til nbn@jammerbugt.dk

-- annonce ---


Derudover er der en række krav til ansøgningen, de er:

Kriterier for kunstværket, som ansøgerne skal forholde sig til:

 • Elever skal inddrages og bidrage til værket
 • Værket skal indeholde elementer fra de tre byer; Moseby, Kaas og Pandrup – set i børneperspektiv
 • Der må meget gerne være en inddragelse af lokale kræfter – fx lokalt erhvervsliv
 • Værket skal opleves både inde og ude. Det vil sige, at der skal være en reference til ”hovedværket” i det rum, hvor det ikke er placeret
 • Værket må meget gerne være dynamisk, således at det altid er nutidigt – f.eks. ved at elementer kan udskiftes løbende

Krav til ansøgningen:

 • Bedømmelsesudvalget ønsker et visuelt eksemplar af værket
 • Der skal foreligge en beskrivelse af placering – både inde og ude
 • Der skal foreligge en beskrivelse af processen med fokus på inddragelse af eleverne
 • Der skal foreligge en beskrivelse af, hvordan værket lever op til kriterierne

Forudsætninger for projektet:

 • Der er i alt afsat 75.000 kr. til kunstværket
 • Ansøgere kan være både etablerede kunstnere og amatørkunstnere
 • Værket skal være færdigt senest tirsdag 1. august 2023 og skal præsenteres ved den officielle åbning af skolen. Kunstner forventes at deltage ved åbningen
 • Ansøgningsfristen er lørdag 15. oktober 2022, og valg af kunstner vil ske primo november 2022.
 • Der er mulighed for at besøge skolen – kontakt nbn@jammerbugt.dk

Fakta om skolen:

 • Skolen bliver en tresporet skole fra 0.-9. klasse med plads til over 600 elever
 • Der bliver integreret SFO, og plads til førskoleelever fra 1. april til 1. august.
 • Skolen skal danne ramme for skolebørn fra Moseby, Kaas og Pandrup
 • Den bygges med elevernes læring, trivsel og dannelse i fokus
 • Udover at være en skole, skal bygningen fungere som områdets lokale kulturcenter og være rammen for et væld af aktiviteter, kulturformidling, musik og underholdning

 

Læs mere om skolens arkitektur og designvalg kommunens hjemmeside