Ulla Flintholm: Det er virkelig en flot afrapportering, Kommunalbestyrelsen godkendte om pædagogiske tilsyn

Ulla Flintholm (V)
Ulla Flintholm (V), næstformand i Børne- og Familieudvalget. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Ulla Flintholm: Det er virkelig en flot afrapportering, Kommunalbestyrelsen godkendte om pædagogiske tilsyn

AF Ulla Flintholm (V), Næstformand i Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune

Dagtilbudsloven siger, at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med det pædagogiske indhold i det enkelte dagtilbud og private pasningsordninger. Formålet er både at kontrollere Dagtilbudslovens § – vi skal sikre, at de kommunale politikker og retningslinjer overholdes – og at få en dialog imellem forvaltning og medarbejdere i det enkelte dagtilbud omkring dagligdagen i praksis. Vi skal sikre børn et godt børneliv med læring, udvikling, trivsel og omsorg.

Det er virkelig en flot afrapportering, Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet torsdag, og det flotte resultat tænker jeg også afspejler den seneste brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

I Jammerbugt Kommune placerede vi os nemlig på et flot 4. plads i forældrenes vurdering af både kommunale og selvejende dagtilbud. Hele 92% af forældrene var tilfredse med deres barns dagtilbud.

Tilsynet har på det kommunale område vurderet 1 institution med høj kvalitet, 19 institutioner med god kvalitet og 1 institution med tilstrækkelig kvalitet. Ingen institutioner er vurderet med utilstrækkelig kvalitet, og dermed er ingen institutioner pålagt et skærpet tilsyn i 2023

Tilsynet med dagplejen viser 63 tilfælde med høj kvalitet, 50 tilfælde med god kvalitet, 6 tilfælde med tilstrækkelig kvalitet og 1 tilfælde med utilstrækkelig kvalitet, og her er allerede igangsat et skærpet tilsyn. I dagplejen dækker tilsynene over både anmeldte og uanmeldte besøg, altså to besøg hos hver af vores 64 dagplejere

Hos det private område har tilsynet vurderet 1 institution med høj kvalitet, 14 institutioner med god kvalitet og 1 institution med tilstrækkelig kvalitet – og igen ingen skærpede tilsyn

Hos de private pasningsordninger har tilsynet vurderet 13 tilfælde af høj kvalitet, 20 tilfælde af god kvalitet, 6 tilfælde af tilstrækkelig kvalitet og 1 tilfælde af utilstrækkelig kvalitet og her er der iværksat et skærpet tilsyn. Også hos de private pasningsordninger dækker tilsynet over både et anmeldt og et uanmeldt besøg.

Det er overordnet set en virkelig flot afrapportering på det pædagogiske tilsyn.

Det er vi glade for i Venstre, vi er glade for, at vi har dagtilbud, der har styr på det pædagogiske grundlag og dermed også har styr på det faglige arbejde med børnene. 

Vi er glade for, at vi har socialt og økonomisk bæredygtige dagtilbud i alle vores lokalsamfund, det er vi gået til valg på. For en velfungerende og bæredygtig dagtilbudsstruktur er en afgørende forudsætning for skolernes elevgrundlag. 

Vi er glade for, at vi har fået dagtilbud med flere voksne, det er vi også gået til valg på. Den seneste opgørelse over normeringen viser Dagpleje: 3,3 barn pr. voksen, Vuggestue: 2,6 barn pr. voksen og Børnehave: 5,4 barn pr. voksen. Vi ligger dermed væsentligt under minimumsnormeringen på alle områder, og det tror vi på er med til at give tilfredshed blandt vores forældre. I øvrigt kan alle dagtilbuds hjemmesider tilgås via jammerbugt.dk

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn