Jammerbugt: Godkendelse af tilslutning til charter for skattelyfri kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Jammerbugt: Godkendelse af tilslutning til charter for skattelyfri kommune

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 17. januar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af tilslutning til charter for skattelyfri kommune

-- annonce ---


Sagsbeskrivelse

Oxfarm IBIS har rettet henvendelse til Jammerbugt Kommune med opfordring til, at kommunen tilslutter sig Oxfam IBIS’ ’Charter for skattelyfri kommune’.

Charter for skattelyfri kommune har følgende vision:

’Vores vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence mellem virksomheder, der betaler skat, dér hvor deres værdier skabes – så de også gennem deres skatteudbetalinger bidrager positivt til vækst, udvikling og velfærd. Hvor skattehuller lukkes og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted.’

Formålet med chartret er at forpligte kommunerne til at arbejde for, at der ikke handles med ’virksomheder som gennem aggressiv skatteplanlægning aktivt underminerer fællesskabet og kunstigt reducerer deres skattebetaling’.

Ved at tilslutte sig chartret forpligter kommunen sig til – indenfor rammerne af lovgivningen – gennem sin Indkøbspolitik og Finansielle strategi, at tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.

Staben vurderer at det på nuværende tidspunkt vil være vanskeligt at leve op til intentionerner bag cartret i praksis. En tilslutning til chartret kan dog være en politisk markering og tilkendgivelse om at kommunen ønsker at modarbejde skattely.

Der er vedhæftet et notat, hvor staben beskriver praktiske forhold omkring chartret. Der er desuden vedhæftet slides fra Oxfam Ibis oplæg for Økonomiudvalget den 9. november 2022 vedrørende Charter for skattelyfri kommune samt selve dokumentet ‘Charter for skattelyfri’ som ville skulle underskives i forbindelse med en tilslutning hertil.

Indstilling

Staben indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

atder tages stilling til hvorvidt Jammerbugt kommune skal tilslutte sig Charter for skattelyfri kommune

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn