Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for Biersted Plejecenter, samt midlertidig anvendelse til andre formål

Biersted
Biersted byskilt Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for Biersted Plejecenter, samt midlertidig anvendelse til andre formål

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 8. november, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for Biersted Plejecenter, samt midlertidig anvendelse til andre formål

Beslutningstema

Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for Biersted Plejecenter, samt fortsat anvendelse til andre formål end bolig, herunder erhvervslejemål.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014, at Biersted Plejecenter fremadrettet ikke skulle fungere som plejecenter.

Ejendommen har siden 2014 været anvendt til forskellige formål, herunder som mødelokale for Centerrådet, til undervisning af seniorer i anvendelse af computere, sygeplejeklinik mv. Herudover har nogle af boligerne være udlejet til erhvervslejemål.

Det følger af almenboliglovgivningen, at såfremt almene boliger, som permanent ikke kan udlejes til den berettigede personkreds eller gennem ombygning/ommærkning, så skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at boligerne bliver nedlagt som almene boliger.

Såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om midlertidige udlejningsvanskeligheder, hvorefter boligerne igen forventes at kunne anvendes indenfor deres formål, så kan udligningsvanskelighederne søges afhjulpet ved udlejning til boligsøgende udenfor målgruppen. Hvis dette ikke er muligt kan der udlejes midlertidigt til erhvervsformål i maksimalt 2 år. Der er altså tale om en midlertidig løsning.

Forvaltningen har undersøgt, hvilke økonomiske konsekvenser der er ved at nedlægge boligerne på det tidligere Biersted Plejecenter som almene boliger.

Det er Domea som ejer ejendommen og Jammerbugt Kommune som lejer servicearealerne. Herudover har Jammerbugt Kommune stillet en garanti på 1.350.000 kr.

En nedlæggelse, hvor ejendommen fremadrettet ikke vil være omfattet af almenboliglovgivningen, vil medføre en fuld indfrielse af de støttede lån i ejendommen. Domea har oplyst, at restgælden for plejeboligerne er ca. 5,5 mio. kr. (medio 2023). Indfrielsesbeløbet vil dog kunne være større afhængig af lånetypen.

Forvaltningen vurderer, at der på sigt kan blive behov for boligerne til løsning af opgaver, som er omfattet af almenboliglovgivningen, herunder særligt i forbindelse med løsning af opgaver fra sundhedsvæsnet og i forbindelse med den demografiske udvikling.

Det vurderes, at der er tale om ekstraordinære udlejningsvanskeligheder på nuværende tidspunkt, og at disse ikke kan løses ved udlejning til andre boligsøgende. Det vurderes derfor, at udlejningsvanskelighederne vil kunne afhjælpes via midlertidig udlejning til andet end beboelse – altså erhvervsleje.

Det vurderes fortsat økonomisk ansvarligt, at ejendommen anvendes til andet end beboelse, herunder erhvervslejemål, således kommunen kan reducere sine udgifter til tomgangsleje.

Det skal løbende vurderes, hvorvidt der er behov for boligerne til løsning af opgaver omfattet af almenboliglovgivning, dog mindst hvert andet år. Der er som nævnt ikke tale om en permanent løsning.

Tidsplan

SSU 31.10.23 (anbefaler)

ØKU 08.11.23 (anbefaler)

KMB 16.11.23 (godkender)

Retsgrundlag

Almenboligloven

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

atder foreligger ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for boligerne på Biersted Plejecenter
atejendommen, herunder boligerne, kan anvendes til andet end beboelse, herunder til erhvervslejemål

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 31. oktober 2023, pkt. 79:

Anbefales godkendt.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn