Farvel til politik

Otto Kjær Larsen
Otto Kjær Larsen (V)

FARVEL TIL POLITIK: Regionsrådsmedlem, tidligere Borgmester i Fjerritslev Kommune og Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune Otto Kjær Larsen har valgt at sige nej tak til en plads i lygtepælen frem mod Regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Otto Kjær Larsen har været aktiv i politik i 28 år, han blev valgt første gang i november 1993 i daværende Fjerritslev Kommune.

-- annonce ---


Otto Kjær Larsen var Borgmester i Fjerritslev Kommune fra 1998–2007, medlem af Kommunalbestyrelsen og i en periode Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune fra 2007–2013, fra 2014 medlem af Regionsrådet i Region Nordjylland, hvor han også har været Formand for udvalget for Regional Udvikling og medlem af Forretningsudvalget.

“Man skal jo stoppe på et tidspunkt”, siger Otto – “og mit stoppested er nu”.Ved seneste valg blev Otto Kjær Larsen valgt til Regionsrådet med 3759 personlige stemmer, et rigtigt flot valg. Ved det kommende valg til Regionsrådet, hvor man altså ikke finder Otto Kjær Larsens navn på stemmesedlen, stiller Venstre i Jammerbugt med tre nye kandidater nemlig Malou Skeel – Birkelse, Bøje Holmsgaard Lundtoft – Pandrup og Ulla Flintholm – Fjerritslev.

Otto Kjær Larsen vil nu nyde tiden sammen med familien, hustruen Lene, der har været en stor støtte for Otto igennem hele hans politiske karriere, børnene Mads, Ann, Bo og Trine og de 9 børnebørn – og især børnebørnene glæder Otto sig til at tilbringe væsentligt mere tid sammen med i fremtiden, når han stopper som folkevalgt den 31. december 2021.