53 nye sommerhuse ved Krogen/Lien Bakkerne ved Tranum – NEJ TAK!

AF Olav Poulsen, Strandvejen 66, Tranum, 9460 Brovst. Tlf 22339035.:

53 nye sommerhuse ved Krogen/Lien Bakkerne ved Tranum – NEJ TAK!

Jammerbugt kommune er ved at give tilladelse til, at der kan opføres op til ca 53 nye (kæmpe)sommerhuse på op til 300 m2 i Krogen/Lien Bakkerne lige uden for Tranum. Forslaget har plannummer 13.S9 i Kommuneplan21, der kan ses på kommunens hjemmeside.

-- annonce ---


Alle naboer og mange lokale vil meget gerne undgå der bygges sommerhuse der.
Er du også enig i at det bør forhindres, er det meget vigtigt at du gør indsigelse mod kommunens planer. Det kan du gøre ved at sende en mail med din indsigelse påført plannummer 13.S9 og dit navn og adresse senest 28/10-2021 til:

kommuneplan@jammerbugt.dk

Vi siger nej tak til at der bygges sommerhuse på den beliggenhed af bl.a. flg. årsager:

Lien Bakkerne er et stykke unikt Dansk natur der er omfattet af de skrappeste fredningsbestemmelser. De er en del af et 3000 hektar stort fredet areal, med en over 100 år gammel fredningshistorie. Vi mener ikke op til 53 kæmpesommerhuse på nogen måde passer ind, men tværtimod vil ødelægge den helt unikke natur Lien Bakkerne er, og det skal vi selvfølgelig undgå.

Der er allerede ca 136 ubebyggede sommerhusgrunde, og dertil 12 hektar jord der er godkendt til sommerhus bebyggelse, i Tranum området. Vi mener derfor ikke der er brug for flere sommerhusudstykninger, men derimod brug for at passe på den natur vi har.
Vi mener i øvrigt, at kommunen med fordel kunne lave en langsigtet og sammenhængende plan for sommerhusbyggeri, så vi – forhåbentlig – i fremtiden kan undgå mere eller mindre tilfældige og usammenhængende sommerhusudstykninger uden hensyn til naturen og helheden.

Tranum er et lille overskueligt lokalsamfund, og det er dejligt. Vi ønsker ikke at Tranum udvikler sig til et nyt Blokhus, men vil gerne bevare det nærmiljø vi kender i dag.
Erfaringer fra andre steder med kæmpesommerhuse er oftest, at de langt overvejende bruges til udlejning, og at det medfører megen støj, markant øget mængde trafik osv. I værste fald vil indbyggertallet i Tranum i perioder mere end fordobles. Og hvor mange mennesker er samlet, afholdes ofte fester – ofte udendørs i sommerhalvåret. Det vil betyde, at man udendørs i det meste af Tranum, jævnligt vil kunne høre musik og larm sommeren igennem – det vil vi gerne undgå. Vi sætter stor pris på den fred og ro vi har.

Og endelig har vi en klimakrise der betyder, at vi alle bliver nødt til at begrænse vores energiforbrug og undgå rovdrift på de naturressourcer vi har tilbage. Også set i det lys, er op til 53 (kæmpe)sommerhuse en meget dårlig ide.

Se også facebook siden: Sommerhuse ved Krogen/Lien Bakkerne nej tak

Venlig hilsen
Elisa Fonseca Poulsen og Olav Poulsen, Strandvejen 66, 9460 Brovst. Tlf Olav: 22 33 90 35.
Tina S. Lindgaard og Steen Lindgaard, Strandvejen 2, Tranum, 9460 Brovst. Tlf Steen: 50952567.
Robert Poulsen, Ørnevej 12, Tranum, 9460 Brovst.

1 KOMMENTAR

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn