Danske kvinder med æggestokkræft har en bedre overlevelse end i mange andre lande

Lægehuset i Fjerritslev. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Danske kvinder med æggestokkræft har en bedre overlevelse end kvinder med sygdommen i mange andre lande. Det viser en sammenligning af æggestokkræft i Danmark og seks andre rige lande, som Kræftens Bekæmpelse har bidraget til.

Alle lande i den nye undersøgelse er lykkedes med at forbedre overlevelsen efter æggestokkræft, og i Danmark har forbedringen været så markant, at kun norske og australske kvinder har en lidt bedre overlevelse.


Det viser undersøgelsen, der sammenligner æggestokkræft i Danmark, Australien, Canada, Irland, New Zealand, Norge og Storbritannien.

Og det er en virkelig god nyhed, siger Linda Aagaard Thomsen, som er områdechef i Kræftens Bekæmpelse og organisationens repræsentant i det internationale kræftsamarbejde, International Cancer Benchmarking Partnership (ICBP), der står bag undersøgelsen.

– Æggestokkræft er en meget alvorlig sygdom, som kan udvikle sig længe, uden at kvinden mærker det, og derfor ofte har spredt sig til andre steder i kroppen, når diagnosen stilles, siger Linda Aagaard Thomsen.

– Det gør sygdommen sværere at behandle, og derfor er det meget positivt, at overlevelsen blandt de danske kvinder med æggestokkræft er en af de bedste i undersøgelsen, siger hun.

Danmark ligger i top
Den nye undersøgelse omfatter data for cirka 58.000 kvinder, der fik diagnosen æggestokkræft i perioden 2010-2014. Heraf er de 2.779 danskere.

Når det gælder etårsoverlevelsen, ligger Danmark i top: 78 pct. af kvinder i både Danmark, Norge og Australien overlever æggestokkræft med mindst et år. Til sammenligning har Irland, der har undersøgelsens dårligste resultat, en etårsoverlevelse på 69 pct.

Og mens 54 pct. af danske kvinder overlever deres kræftsygdom med mindst tre år, gælder det henholdsvis 57 og 56 pct. af kvinderne i Norge og Australien. I Irland er treårsoverlevelsen 45 pct.

Flest ældre kvinder får sygdommen
De fleste kvinder med æggestokkræft er 65 år eller ældre og har fremskreden kræft, når de får diagnosen. Ovenikøbet ser det ud til, at kræften generelt er mere fremskreden hos danske kvinder end hos kvinderne i de øvrige lande.

– Det kan dog skyldes, at landene har en forskellig måde at bestemme de forskellige kræftstadier på, det vil sige, hvor fremskreden kræften er, forklarer seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse, Gerda Engholm, der er medforfatter til undersøgelsen.

Hurtig udredning og behandling
Forfatterne til undersøgelsen anfører kræftpakkerne og centralisering af behandlingen som en væsentlig årsag til det gode resultat i Danmark. Kræftpakkerne blev indført i 2007 og indeholder tidsfrister for, hvor lang tid en kræftpatient må vente på undersøgelse og behandling.

– Derudover er der sandsynligvis også forskel på kræftbehandlingen i landene. De største forskelle i overlevelse mellem de syv lande ses hos ældre kvinder med et højt kræftstadie, hvilket tyder på at der er forskelle i, hvordan man behandler ældre kvinder med æggestokkræft i de deltagende lande, siger Linda Aagaard Thomsen.

Fakta

  • I 2018 var der 529 kvinder i Danmark, der fik æggestokkræft
  • Sygdommen rammer primært ældre kvinder og ses sjældent før 45 års-alderen
  • Æggestokkræft er den 11. hyppigste kræftform blandt kvinder. Heldigvis er risikoen for at få sygdommen faldet med 21 pct. de seneste 10 år
  • Fra 1995-1999 til 2010-2014 er femårs-overlevelsen for æggestokkræft i Danmark forbedret med 10 procentpoint, hvilket er den største fremgang blandt de syv lande i undersøgelsen
  • Generelt er der næsten dobbelt så mange af de ældre kvinder (75-99 år), som får diagnosen æggestokkræft i et højt stadie sammenlignet med yngre kvinder (15-44 år).
  • I Danmark definerer lægerne, hvor fremskreden kræften er, ved hjælp af fire stadier. Hvis man ser på de danske tal for treårsoverlevelsen efter æggestokkræft, der opdages i stadie 1, er den 95 pct., i stadie 2 er den 78 pct., i stadie 3 er den 49 pct., og i stadie 4 er den 35 pct.