I Jammerbugt Kommune har digitalt støttet træning i hjemmeplejen på ét år frigjort kræfter svarende til 10 stillinger

Digital træner, Helle Damm Thøgersen og Anna Katrine Jensen, som har gennemgået træningsforløbet, har begge gode erfaringer med den digitalt støttede træning. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Nu kan Anna Katrine selv holde huset igen

I Jammerbugt Kommune har digitalt støttet træning i hjemmeplejen på ét år frigjort kræfter svarende til 10 stillinger.

For Anna Katrine Jensen (87) i Birkelse er besøget af Helle Damm Thøgersen, en af Jammerbugt Kommunes tre digitale trænere, velkomment:

”Jeg har været glad, hvor eneste gang, der er kommet sådan en smilende pige (social- og sundhedsmedarbejdere oplært som digitale trænere red.) for at træne med mig,” slår hun fast.

I dag er besøget dog mest for at vise, hvordan den digitalt støttede træning i hjemmet foregår. Anna Katrine har nemlig allerede gennemført hele forløbet med to ugentlige sessions i 12 uger. I dag holder hun selv formen ved lige.

Den digitalt støttede træning, med udgangspunkt i app’en fra DigiRehab, består af enkle øvelser, som styrker fysikken målrettet i forhold til nødvendige daglige udfoldelser, som for eksempel selv at komme ud af sengen eller gå på toilettet.

Den positive modtagelse er reglen, når Helle Damm Thøgersen ringer på døren.

”Jeg synes faktisk kun, jeg har haft gode oplevelser med træningen. Folk har selv sagt ja, og de er spændte på, hvad der venter. I takt med at de bliver fysisk stærkere, stiger motivationen”.

Vigtig mobilitet

Den simple app-baserede træning til en stor gruppe af de borgere i Jammerbugt Kommune, som hjemmeplejen har berøring med, er noget nyt. Konceptet går på 12 ugers træning med en indledende screening, hvor programmet fastlægger et individuelt træningsforløb. Herefter måles effekten hver fjerde uge, og indsatsen justeres. Øvelserne gælder kun underkrop og ben – de såkaldt ”nedre ekstremiteter”:

”Erfaringen viser, at mobiliteten er vigtig i forhold til at beholde helbred og funktioner. Derfor er fokus i den digitalt støttede træning på at vedligeholde styrken i underkrop og ben med simple øvelser. Træningen tilbydes bredt til de borgere, som er i kontakt med hjemmeplejen, og som kan have glæde af den,” fortæller Henrik Ravn, chef for Sundhed og Velfærd i Jammerbugt Kommune. 

Stor effekt af lille indsats

I Jammerbugt Kommune begyndte den digitalt støttede træning i 2022. De første tal baseret på et helt år er fra 2023, og de viser meget positive resultater, oplyser Henrik Ravn:

”Undersøgelser viser, at når en borger er visiteret til hjemmeplejen i Jammerbugt Kommune, stiger behovet for hjælp i gennemsnit med 53 timer årligt. Men for de 122 borgere, som i 2023 gennemførte den digitalt støttede træning, reducerede eller fastholdt 72 procent deres behov for hjælp fra hjemmeplejen. Det er en kæmpestor effekt med en forholdsvist lille indsats. Fraregnet udgifterne til træning, svarer det cirka 10 stillinger, som frigøres til andre opgaver på et område, hvor flere får behov for hjælp og støtte de kommende år”.

Øvelserne er enkle og målrettet underkrop og ben. Der trænes i hjemmet. Foto: Jammerbugt Kommune

Funktioner og livskvalitet

For Anna Katrine, som efter et hospitalsophold havde mistet en del funktioner, blev den digitalt støttede træning et vendepunkt, og hun anbefaler alle i sin omgangskreds at tage imod tilbuddet.

”Jeg kunne ikke komme ud af sengen, jeg kunne ikke lave mad. Jeg kunne ingenting. Men efter otte ugers træning vendte det, og jeg kunne selv kravle ud af sengen om morgenen. I dag kan jeg kan lave mad, bage og holde mit hus. Jeg kan det hele, og jeg fortæller alle om, hvad det gjorde for mig at træne,” understreger hun.

Helle Damm Thøgersen oplever, at langt de fleste har glæde af et træningsforløb.

”Med trænings-app’en og det positive skub, som et besøg giver, ja, så er det faktisk langt de fleste, som forbedrer deres funktionsniveau, eller i hvert fald bevarer det. Og det betyder bare meget for livskvaliteten, at man for eksempel kan gå på toilettet eller komme ud af sengen selv,” lyder erfaringen.

En vigtig brik i fremtidens ældrepleje

Den vanskelige situation, når det kommer til rekruttering i ældreplejen, er velkendte. I den sammenhæng kan indsatsen med digitalt støttet træning til en bred gruppe af borgere, vise sig at være en del af løsningen, fremhæver Henrik Ravn. 

”Der har sådan set aldrig været tvivl om, at træning virker, vi har bare ikke sat det i system på denne måde før. Men hvis vi fortsat i de kommende år skal kunne tilbyde en ældrepleje, der matcher det demografiske pres og de økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer, er det helt nødvendigt at finde nye løsninger. Den digitalt støttede træning, som vi nu har indført den i Jammerbugt Kommune er en af dem. Det er jeg helt overbevist om.