Brevkasse | Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver kørt ned af et el-løbehjul?

Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix
Print Friendly, PDF & Email

Til Forsikringsoplysningen

Jeg bor lige ved siden af en skole, som i sig selv kan give lidt ekstra larm i dagtimerne. Efter de nye el-løbehjul er kommet på gaden, oplever vi også, at især unge drenge kommer drønene på dem på fortovet i både frikvarterene og efter skole.

Hvordan er vi egentlig stillet, hvis de fx kører ind i vores bil, som holder parkeret i indkørslen eller i os?

Venlig hilsen

Den usikre beboer

Svar:

Hej usikre beboer

Den 17. januar trådte en ny forsøgsordning i kraft for motoriserede løbehjul. Der gælder helt bestemte regler for brug af disse løbehjul.

For det første skal man være 15 år for at køre på de motoriserede løbehjul. Dernæst skal man køre efter de samme regler som cykler, dvs. køre på cykelstien, hvis der er sådan en.

Selvom løbehjulene forsikringsmæssigt bliver sammenlignet med et motorkøretøj, er det kun løbehjul, der udlejes, som skal være ansvarsforsikret.

Skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at du først og fremmest får noteret en række oplysninger, bl.a. ulykkessted, tidspunkt, navn, adresse, tlf. nr. og forsikringsselskab på den person, som er kørt ind i dig, og hvem der ejer løbehjulet – herunder om det var et lejet løbehjul.

Hvis du eller dine ting bliver påkørt af en person, som kører på et lejet løbehjul, er du sikret erstatning på samme måde, som havde det været en bil, du var blevet kørt ned af. Uheldet skal derfor anmeldes til løbehjuludlejerens lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis din bil er kaskoforsikret, dækker bilforsikringen også skader på din bil. Men der kan være en selvrisiko, som du selv skal betale i første omgang. Har du ikke en kaskoforsikring, ville du derimod skulle gå direkte til udlejerens forsikringsselskab.

Er løbehjulet ejet af en privatperson, er der ingen pligt til at forsikre sig, og det er almindelige regler i dansk erstatningsret, som gælder. Det betyder, at dine muligheder for at få erstatning afhænger af 1) om føreren har gjort noget forkert, dvs. opført sig uagtsomt, og 2) om føreren har en indboforsikring, som dækker skader, der sker ved kørsel på et motoriseret løbehjul.

Nogle motoriserede løbehjul kan køre op til 20 km/t., og mange indboforsikringer dækker ikke skader, der sker ved brug af et motoriserede køretøjer, som kan køre hurtigere end 15 km/t. Nogle selskaber har omvendt valgt at udvide forsikringen til ekstraordinært at dække disse kørselsskader.

Hvis en privat ejer ikke har en forsikring, eller hans forsikring ikke dækker dine skader, er du ikke overladt til dig selv. Det skyldes, at du i sådan en situation kan anmelde dine skader til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). DFIM er en garantifond, der sikrer, at du som tilskadekommen kan få erstatning, selvom et motorkøretøj ikke er forsikret. DFIM vil efterfølgende forsøge at kræve erstatningen tilbagebetalt af ejeren/føreren af løbehjulet.

Til sidst bør du også anmelde uheldet til dit eget forsikringsselskab, hvis du er kommet til skade og har en ulykkesforsikring. Den kan nemlig dække dine eventuelle varige mén og eventuelle behandlingsudgifter efter en påkørsel, selvom du får erstatning fra førerens ansvarsforsikring eller DFIM.

Jeg håber, at mit svar har givet dig klarhed over reglerne. Du kan finde mere information på vores hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk samt Færdselsstyrelsens hjemmeside https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Regler-om-koretojer/Forsogsordning-for-smaa-motoriserede-koretojer.aspx.

De bedste hilsner Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen har i mere end 85år ydet uvildig rådgivning til Danske forbrugere, der kan ringe eller skrive for at få råd og vejledning