Arbejdsulykker skal anmeldes: Kampagne vil gøre op med mørketal

Kampagnebillede
Print Friendly, PDF & Email

Mange arbejdsulykker bliver ikke anmeldt. Men ulykkerne skal anmeldes – både for medarbejderens skyld og for at forebygge ulykker i fremtiden. Det sætter Arbejdstilsynet fokus på med kampagnen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”.

En forstuvet ankel, en skæreskade eller akut psykisk chok. Det er nogle af de ulykker, der kan ske på arbejdspladsen. Desværre bliver mange af disse ulykker aldrig anmeldt, viser en undersøgelse fra Arbejdstilsynet.

Det skyldes blandt andet manglende viden om arbejdsulykker og tvivl om, hvornår ulykken er alvorlig nok til at blive anmeldt. Derfor vil Arbejdstilsynet med en kampagne være med til at sikre, at langt flere ulykker anmeldes.

”Jeg er glad for, at vi sætter fokus på vigtigheden af at anmelde arbejdsulykker. Det gør vi for medarbejdernes skyld og for alle vi andre. Anmeldelserne styrker nemlig forebyggelsesindsatsen. Det gør denne kampagne opmærksom på,” fortæller Sine Frederiksen, direktør i Arbejdstilsynet.

Anmeld arbejdsulykken – og forebyg den næste
Kampagens budskab er, at alle anmeldepligtige arbejdsulykker skal anmeldes. Det er der to grunde til. Det sikrer medarbejderne bedst muligt, hvis de skal have erstatning, og det styrker det forebyggende arbejde.

For at forebygge arbejdsulykker og skabe et mere sikkert arbejdsmiljø er det vigtigt at have viden om, hvad der er årsag til både ulykker og nærved-ulykker. Denne viden opnås bedst ved, at alle ulykker anmeldes. 

Myter er skyld i en del af underanmeldelserne
Der er en del myter forbundet med at anmelde arbejdsulykker, som kan være skyld i, at mange ikke anmeldes. Myterne går blandt andet på, at ulykker, hvor medarbejderen selv kunne have forhindret ulykken, ikke skal anmeldes, samt at ulykker skal være alvorlige, før der er grund til at anmelde dem.

Men det er ikke sandt. Arbejdsulykker skal anmeldes – også de ulykker, som kunne være undgået. Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl, er det altid bedst at anmelde ulykken.

Læs mere om, hvorfor det er vigtigt at anmelde arbejdsulykker på: gordetnu.dk

Fakta om arbejdsulykker

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?
Anmeldereglerne er fastsat i arbejdsmiljøloven og i arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at hvis en skade opfylder kravene i én af de to love, så skal arbejdsgiveren anmelde. Hovedreglerne er:

  • arbejdsulykker, der medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde i mindst én dag ud over skadesdagen, skal anmeldes.
  • arbejdsulykker, der kan medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, fx behandlingsudgifter eller erstatning for varigt mén, skal anmeldes.

Sådan anmelder du en arbejdsulykke:
Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk eller i det anmeldesystem, som virksomheden bruger.

  • Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsulykkerne.
  • Der kan opstå særlige omstændigheder, hvor medarbejderen eller en repræsentant er nødt til at anmelde. Det kan være, at arbejdsgiver ikke kan eller vil anmelde skaden, hvis virksomheden ikke eksisterer længere, eller den er gået konkurs. Her kan fagforeningen hjælpe.