29 ny parcelhusgrunde i Brovst

Brovst
Foto: Jammerbugtposten.dk.

Jammerbugt Kommune arbejder løbende på, at der er et udvalg af attraktive byggegrunde i kommunen. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en ny lokalplan i Brovst, der sætter rammerne for endnu et spændende boligområde.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen for området ved Vesterbjergvej i Brovst. Dermed bliver der mulighed for 29 attraktive, skrånende grunde til énfamilieshuse.

-- annonce ---

Området ved Vesterbjergvej er i dag landbrugsareal, men i fremtiden vil der blive bygget parcelhuse. Ligesom der kommer åbne, grønne arealer til rekreative formål med fælles opholdsareal og stier.

Området er beliggende ud til åbne omgivelser med kig til Limfjorden. Da terrænet skråner ud mod fjorden, giver det spændende muligheder for udsigtshuse. Derfor stiller lokalplanen også krav til bebyggelsens omfang og udformning, for netop at sikre de udsigtsmæssige kvaliteter i området.

”I Brovst kommer der en unik mulighed for at købe en grund med en skøn udsigt mod fjorden. Samtidig vil det grønne areal i tilknytningen til udstykningen tilbyde borgerne i Brovst og omegn rekreative muligheder for at komme ud i naturen”, fortæller Mogens Christen Gade.

Boligområdet bliver forbundet med den eksisterende Vesterbjergvej, som med udvidelsen af boliger, skal opgraderes og udbygges.