Varsling om inddragelse af nummerplader får flere til at betale deres motorafgifter

Foto: Skattestyrelsen.

Varsling om inddragelse af nummerplader får flere til at betale deres motorafgifter

Skattestyrelsen har fra 2019 til 2022 udsendt over 300.000 varslingsbreve om nummerpladeinddragelse til borgere og virksomheder, der ikke har betalt deres motorafgifter. Indsatsen har medvirket til indbetalinger for 445 mio. kr. Betalingsprocenten i 2022 er den højeste siden 2019.

-- annonce ---


Skattestyrelsen har fra marts 2019 til og med december 2022 sendt varslingsbreve til over 300.000 borgere og virksomheder, der ikke har betalt deres periodiske motorafgifter rettidigt på et eller flere køretøjer. Det drejer sig bl.a. om vægtafgift og grøn ejerafgift. Inden et varslingsbrev udsendes, har Skattestyrelsen sendt både en opkrævning og en rykker. Brevene oplyser om det skyldige beløb og varsler, at køretøjerne i sidste ende risikerer at få inddraget nummerpladerne af politiet, hvis afgifterne ikke betales. Varslingsbrevene, der repræsenterer skyldige beløb til en værdi af knap 840 mio. kr., har efterfølgende ført til indbetalinger for 445 mio. kr.

– Vi er nået igennem til mange, men der er desværre stadig en forholdsvis stor gruppe, der fortsat ikke reagerer på vores henvendelser. De løber nu den risiko, at deres nummerplader bliver inddraget. Vi så helst, at det ikke var nødvendigt, og at man fik betalt det, man skylder. Men det er desværre udfaldet, når man ikke bare overser én, men flere henvendelser fra os, siger Sune Thvilum-Kannegaard, underdirektør i Skattestyrelsen.

I 2019 igangsatte Skattestyrelsen en manuel proces for opkrævning af ubetalte periodiske motorafgifter og varsling om nummerpladeinddragelse. Siden er området løbende blevet styrket og udbygget. Fra oktober 2021 er udsendelsen af varslingsbreve og den efterfølgende anmodning om nummerpladeinddragelse hos politiet sket automatisk og indgår nu som en fast del af opkrævningsprocessen.

Skattestyrelsens initiativer har øget antallet af udsendte varslingsbreve og andelen af indbetalinger sammenlignet med tidligere år. I 2022 er der sendt over 170.000 varslingsbreve med skyldige beløb på over 295 mio. kr. hvorefter Skattestyrelsen har registreret indbetalinger på over 205 mio. kr. Siden 2019 er der samlet set registreret indbetalinger efter udsendelse af varslingsbreve for 445 mio. kr.

– Vi kommer fra et udgangspunkt, hvor indsatsen ikke var tilstrækkelig. Vores systemer kunne hverken sende varslingsbreve eller underrette politiet. Vi måtte starte indsatsen manuelt og har derfra kunne opskalere til den effekt, vi ser i dag. Vores indsats har betydet, at vi har fået indbetalinger for 445 mio. kr. siden 2019. Det er et godt resultat, der viser, at vores indsats siden 2019 har en effekt, og vi forventer yderligere forbedringer i 2023, siger Sune Thvilum-Kannegaard.

Manglende betalinger
Varslingsbrevene har medvirket til, at en stor del af det samlede skyldige beløb siden 2019 er betalt inden for to måneder fra modtagelsen af varslingsbrevet. I 2022 var betalingsprocenten 69 pct., hvilket er den højeste siden indsatsens start. I de tilfælde, hvor der fortsat mangler betaling, overdrager Skattestyrelsen sagen til politiet, der har hjemmel til at inddrage nummerpladerne.

Ud over nummerpladeinddragelse kan Skattestyrelsen oversende borgere og virksomheders ubetalte periodiske motorafgifter til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

LÆS OGSÅ: Anmeldelse om skud gennem bilrude

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn