Valg af ny formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Valg af ny formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune

Valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget er kommet på dagsordenen til udvalgsmødet den 13. maj 2024. Anmodningen fra konstitueringsgruppen om Valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget kommer i kølvandet på, at den nuværende formand Michael Krogsgaard har meldt sig ud af Venstre og er blevet løsgænger i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse
Konstitueringsgruppen har den 24. april 2024 anmodet om at få Valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget behandlet på førstkommende udvalgsmøde som det første punkt på dagsordenen.

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1 vælger de stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Loven indeholder ingen bestemmelse om udvalgsformandens funktionsperiode. Et stående udvalg kan således til enhver tid vælge en ny udvalgsformand.

Formanden vælges ved almindeligt flertalsvalg, og et eventuelt nyvalg har virkning fra beslutningen er truffet.

Den nye formand vil samtidig indtræde som formand for Trafiksikkerhedsrådet i Jammerbugt Kommune jf. kommissoriet for Trafiksikkerhedsrådet.

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1 og stk. 3.

Indstilling: Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvorvidt der skal vælges ny formand og i givet fald vælger ny formand.

Michael Krogsgaard
Formand for Teknik og Miljøudvalget Michael Krogsgaard (V) Foto: Jammerbugt Kommune

6 KOMMENTARER

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn