Udsattepolitik for Jammerbugt Kommune er godkendt

Mogens Christen Gade
Borgmester i Jammerbugt kommune Mogens Christen Gade (V)


Der er på tværs af afdelinger i Jammerbugt Kommunes forvaltninger udarbejdet en Udsattepolitik. Politikken skal synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre den bedst mulige sagsbehandling med fokus på inddragelse af borgerne.

I Jammerbugt Kommune skal borgere opleve sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen. Det skal blandt andet ske gennem samarbejde på tværs af forvaltninger, samarbejde med frivillige og private organisationer. De hensigter og meget mere danner den netop vedtagne Udsattepolitik rammerne for. 

-- annonce ---


Herudover tager Udsattepolitikken udgangspunkt i en række principper for samarbejdet og tilgangen til borgerne. Det er:

  • Muligheder for alle
  • Alle døre ind til kommunen, er den rigtige dør
  • Sammenhæng i indsatsen
  • Tryg og stabil tilværelse

”Politikken skal sikre, at de socialt udsattes problemstillinger bliver mødt med en bred indsats fra kommunens afdelinger. Vores vision er, at udsatte borgere i endnu højere grad får mulighed for at være kaptajn i eget liv, få individuelt tilpasset støtte og kan være en del af et fællesskab”, siger Mogens Christen Gade. 

Udsattepolitikken har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Ungerådet, Frivillighuset og Det Lokale Beskæftigelsesråd.