Områder til planlægning af energiparker 

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Bolig- og Planstyrelsen har sammen med Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sat gang i en screening af områder, der er egnede til energiparker på land. Screeningen skal være med til at sikre en hurtig udbygning af forskellige vedvarende energiteknologier, herunder vindmøller, solceller og PtX-anlæg (Power-to-X).

I første omgang er der tale om områder, som staten vil udpege, så de vedvarende energiteknologier kan udbygges på land frem mod 2030. 

-- annonce ---


Efter en grundig proces i Jammerbugt Kommune er Kommunalbestyrelsen nu kommet med forslag til områder, der kan egne sig til at etablere vedvarende energiteknologier på. 

Det er KIim og Rendbæk Øst, der meldes ind som projektområder til den statslige screening af arealer til energiparker, og begge projektansøgninger omfatter både solceller, vindmøller og Power-to-X-anlæg. Samtidig indarbejdes de to projektområder sammen med området Kaasholm som interesseområder i Kommuneplan21 ved kommuneplantillæg. 

”Vi har meldt disse områder ind som egnede til energiparker. Her har vi har taget hensyn til placering i forhold til boliger, el-nettet, natur- og miljøinteresser, lavbundsjorde og områder med særlige drikkevandsinteresser. I Jammerbugt Kommune har vi vedtaget, at strategien for vedvarende energi frem til næste kommuneplanrevision i 2025 har fokus på solceller og biogas, så det går godt i tråd med dette”, siger Mogens Christen Gade. 

I sidste kvartal af 2022 vil forslag til kommuneplantillæg blive behandlet i Økonomiudvalget, hvorefter det hen over årsskiftet 2022/-23 vil komme i otte ugers offentlig høring. Herefter vil Kommuneplantillæg blive vedtaget endeligt og konkret planlægning og VE-anlæg kan igangsættes.

Den konkrete lokalplanlægning for interesseområdet ved Kaasholm påbegyndes som det første efter vedtagelsen af kommuneplantillægget.