Tryghed og tillid vægtes i Nordjyllands Politikreds

Foto: Rigspolitiet

Tryghed og tillid vægtes i Nordjyllands Politikreds

Mere end 9 ud af 10 nordjyder føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag, viser en ny måling af trygheden og tilliden i Danmark. Nordjydernes tillid til politiet er ligeledes høj. Dermed er årets måling på niveau med sidste års ditto, endda lidt højere.

-- annonce ---

Målingen af trygheden og tilliden i Nordjyllands Politikreds viser mere konkret, at 90,2 procent af de nordjyske borgere angiver, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, mens 87,4 procent af dem samtidig har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

LÆS OGSÅ: Kan du kende en rigtig politibetjent?

Dermed følger man i Nordjylland en klar landsdækkende tendens: Borgernes generelle følelse af tryghed og tilliden til politiet er overordnet set høj. 

Årets måling udløser denne bemærkning fra politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen: 

 ”Vores kerneydelse er tryghed, så det glæder mig naturligvis, når jeg kan læse, at det store flertal af borgere i Nordjylland grundlæggende føler sig trygge.”   

Et utrygt mindretal 

Dog dokumenterer målingen ligeledes, at 5,8 procent af nordjyderne føler sig utrygge i deres nabolag – og selvom det tal faktisk er faldet gennem de sidste 5 år, så er det alligevel noget, som politidirektøren hæfter sig ved:  

”Vi er hele Nordjyllands politi, og det skal være sådan, at man som borger er tryg, uanset hvor man bor, arbejder og opholder sig i politikredsen, så arbejdet med tryghed kommer vi fortsat til at have fokus på.”     

Undersøgelsen viser også, at de mindre grupper af utrygge borgere i særlig grad er det på stier, i opgange, på stationer og stoppesteder samt i grønne områder, parker ol., hvilket viser, at indretning af byrum er én vigtig faktor, når det handler om tryghed – og at indtænkning af kriminalpræventive elementer, bl.a. i samråd med nordjyske kommuner, generelt er væsentlige som en del af tryghedsindsatsen.

Stigende tillid 

87,4 procent af nordjyderne i årets måling angiver, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, mens 12,1 procent angiver, at de ikke har tillid til at kunne få hjælp. Sidste år lå tallet på 85,5 og 14,2 procent, og hvis man ser på udviklingen hen over de sidste fem år, så er tilliden til politiet steget. 

”Det er klart, at jeg bliver tilfreds, når jeg konstaterer, at udviklingen går i dén retning. For nordjyderne skal naturligvis være fuldstændig klar over, at vi står klar til rykke ud og hjælpe dem dag som nat. Altid,” pointerer politidirektøren, ”men at 12,1 procent ikke har tillid til, at vi kommer, det er stadig for mange, så den del kommer vi fortsat til at adressere: For borgerne skal vide, at vi har mange dedikerede medarbejdere, der hver dag går på arbejde for at sikre trygheden.”  

Vedholdenhed er afgørende 

Politidirektøren understreger afslutningsvist, at Nordjyllands Politi ikke – trods endnu et år med flotte trygheds-tal – kommer til at hvile på laurbærrene. 

”Nej. For fokus og vedholdenhed er afgørende i vores indsats. Og så er det vigtigt at være opmærksom på, at udviklinger ude i samfundet og tendenser i kriminalitetsbilleder lokalt, nationalt og globalt kan forrykke balancerne, så vores arbejde med at forebygge og bekæmpe kriminalitet kræver en kontinuerlig indsats,” lyder det fra Anne Marie Roum Svendsen.   

Målingen af trygheden og tilliden til politiet i hele Danmark er foretaget af Justitsministeriets Forskningskontor og samlet i rapporten ”Tryghedsundersøgelse 2022”, der kan hentes på Justitsministeriets hjemmeside, www.jm.dk
 

LÆS OGSÅ: Sammenhold skabte vejen til Jysk Mesterskab for Jetsmark IF