Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune drøfter fokuspunkt – UU vejledningen og Mentorindsatsen

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune drøfter fokuspunkt – UU vejledningen og Mentorindsatsen

Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune drøfter fokuspunkt – UU vejledningen og Mentorindsatsen på deres udvalgsmøde den 15. maj 2024.

Afdelingsleder Karina Pedersen og faglig leder Kristian Munk deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsbeskrivelse:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Formålet med vejledningen støtte unge i deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder. En typisk UU vejledning omfatter individuel rådgivning og vejledning til unge, typisk i folkeskoler og ungdomsuddannelser. Vejledningen kan omfatte information om uddannelsesmuligheder, praktikpladser, jobmuligheder, samt rådgivning om personlig og faglig udvikling. UU vejledere arbejder tæt sammen med skoler, erhvervsliv og andre relevante aktører for at sikre, at de unge får den bedst mulige vejledning og støtte i deres uddannelses- og karrierevalg.

Mentorindsats

Mentorindsatsen understøtter det beskæftigelsesrettede arbejde for de mere udfordrede målgrupper, der ellers vil have vanskeligt ved at profitere af de indsatser der kan tilbydes.

Mentorernes opgaver er mangeartede inden for udvikling af sociale og personlige kompetencer og omfatter blandt andet at støtte borgere med angst således, at de udvikler mestringsstrategier og eksempelvis bliver i stand til at tage bussen, møde op på en uddannelsesinstitution mv. En mentoropgave kan også være at have en tæt opfølgning på en borger for eksempel i en praktik for at sikre, at borgeren får støtte i tide og dermed fastholdes. Der kan også være tale om, at mentoren gennem sin relation til borgeren kan hjælpe med at finde frem til det mere præcise udfordringsbillede og hjælpe borgeren til at formulere sine ønsker til fremtiden og hvilke indsatser, der er behov for. For nogle borgere er mentor i perioder den eneste indsats der tilbydes for at borgeren kan blive klar til næste skridt i sin plan mod en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tidsplan: BEU 15.05.24 (drøftelse)

Retsgrundlag: Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser: Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering: Ikke relevant.

Indstilling: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter fokuspunktet.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn