Træning helt ude i skoven

Foto: Jammerbugt Kommune


På parkeringspladsen ved Naturlegepladsen i Tranum samles en flok borgere til træning hver mandag. De går til naturtræning i skoven, og bruger skovens terræn og materialer til at styrke sig. 

Mandag formiddag støder der stille og roligt flere til en gruppe mennesker, der allerede står i udkanten af skoven ved Tranum. De hilser og småsnakker, og da alle er kommet, tager træner og fysioterapeut Signe Christensen ordet. Hun byder kort velkommen til nye og kendte deltagere, og så går turen ind i skoven for at begynde dagens naturtræning. 

-- annonce ---


I lysningen i skoven, lige hvor naturlegepladsen er, varmer holdet op. Holdet er egentlig to hold; nemlig et hold, der træner i regi af Jammerbugt Kommunes tilbud og et hold fra Tranum Gymnastikforening, der også tilbyder naturtræning. Kommunen og foreningen har lavet en aftale, hvor de to hold træner på samme tid i skovens stille, dybe ro. Og efter det kommunale træningsforløb kan borgerne udsluses til naturtræning i foreningen.

”Et træningsforløb i kommunen består af otte træningsgange. På grund af samarbejdet med Tranum Gymnastikforening, kan borgerne fortsætte med at træne i naturen på hold efter de otte gange i kommunen. Her vil der være mulighed for borgerne til at tage sin ægtefælle eller ven med til træningen. Når vi træner på samme tid, så slipper vi ikke kontakten helt, og borgerne kender allerede forløbet og flere af de andre deltagere på holdet”, fortæller træner og fysioterapeut Signe Christensen.

Mens naturtræningen i Tranum er samarbejde mellem Tranum Gymnastikforening og Jammerbugt Kommune hver mandag, så er der et lignende samarbejde mellem PGU Pandrup i Gateway om torsdagen. Endelig forventer kommunen at kunne tilbyde et lignende tilbud til borgere i den nordlige del af kommunen, da der arbejdes på et samarbejde med Saltum IF.

De fleste borgere er begejstrede for muligheden og fortsætter med træningen i foreningslivet, når kommunens tilbud slutter. Mange sætter pris på at træne med instruktør og i et socialt fællesskab. I gymnastikforeningen er det muligt at fortsætte med rolige gåture eller blive udfordret på længere ture. Det er op til den enkelte.

”Vi er glade for det gode samarbejde med Tranum Gymnastikforening og PGU Pandrup. Det kommer vores borgere til gode, at vores tilbud om træning i naturen kan udvides over tid”, udtaler formand for social- og sundhedsudvalget Ib Nellemann.

Skovhjælperne
Efter de 30 minutters opvarmning, er muskler og led varmet op, holdene deles op i gymnastikforeningens eller kommunens hold, og så går turen ud i skoven for at lave dagens egentlige træning. Træningen starter med en gåtur ind i skoven, og undervejs har Signe lagt øvelser ind, så alle bliver udfordret tilpas. 

Der er forskel på, hvor kuperet terræn deltagerne bevæger sig ud i, længden og tempoet. En gåtur på skovstien kan være udfordring nok for en borger, mens en anden vælger en omvej på ruten ved at gå ude blandt træerne i den mere bløde skovbund eller tage en tur op og ned ad skråningerne. Et er sikkert: Der bliver prøvet grænser af, så borgerne finder ud af, hvor deres individuelle grænser går. Men der er mulighed for både puls og rolige gåture.

Til at hjælpe med træningen har Signe og Tranum Gymnastikforening flere frivillige skovhjælpere. Det er tidligere deltagere på holdet, som nu giver en hjælpende hånd, hvis der er brug for det undervejs i træningen. Det kan være som makker – for når deltagerne går ud, er det altid i hold af to, eller som støtte hvis en borger skal tilbage til naturlegepladsen tidligere end de øvrige.

Når holdene rammer Naturlegepladsen igen, og dagens træning er slut, så slutter de ikke hvert til sit med det samme. Der er plads til en kop kaffe og en god snak om stort og småt. 

Hvad er naturtræning?
Naturtræning er et af flere visiterede træningstilbud i Sundhed og Bevægelse i Jammerbugt Kommune. Tilbuddet er til et bredt udsnit af borgere. Deltagerne kan være gangbesværede borgere, borgere med hjerteproblemer, borgere der har brug for genoptræning efter operationer, kronikere med KOL, borgere med hofteproblemer, eller borgere der har stress.

Afhængig af den enkelte borgers udgangspunkt, arbejdes med kondition, styrke, balance og koordination. Selv om træningen foregår på hold, med ligesindede og i et fællesskab, så arbejder borgerne med individuelle mål. 

Det særlige ved holdet er naturen, der stiller masser af redskaber til rådighed, blandt andet træstammer, stubbe, bakker eller krat, som vi benytter i træningen. Naturen taler samtidig til mange sanser: Dufte, lyde, farver og frisk luft.

Holdene træner hele året rundt i sol, regn, blæst og sne. Det eneste vejr, der stopper holdene, er varsel om vindstød af stormstyrke eller derover og tordenvejr.

Naturtræning er et alternativ til at træne inde i eksempelvis et træningscenter.