To statsligt udpegede energiparker i Jammerbugt Kommune

To statsligt udpegede energiparker i Jammerbugt Kommune. Foto: Kortoversigt
Print Friendly, PDF & Email

To statsligt udpegede energiparker i Jammerbugt Kommune

Planerne for den grønne energi i Jammerbugt Kommune indeholder blandt andet et PtX-anlæg, som med grøn energi skal omdanne CO2 til brint og e-methanol. Nu har to af energiprojekterne i støbeskeen mulighed for statslig udpegning og dermed en lettere etableringsproces.

Der har i et længere stykke tid været arbejdet på nye områder til grøn energiproduktion i Jammerbugt Kommune.

”Temarevision for vindmøller, solceller og biogas” blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen sidste forår, efter borgermøde og høring. Heri indgår solcelleprojektet Kaasholm i Moseby samt to områder, der nu er i spil som statsligt udpegede energiparker, nemlig Rendbæk Øst og Klim.

Allerede i efteråret 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune at indmelde de to interesseområder, Rendbæk Øst og Klim, til en statslig udpegning – men i første omgang uden held. 

Faktisk var ingen af de syv potentielle energiparker, man fra statslig side valgte at gå videre med, nordjyske. Det førte til indsendelsen af et høringssvar fra Jammerbugt Kommune og andre nordjyske kommuner.

Måske har det rykket ved prioriteringerne. I hvert fald indgår der i den seneste udmelding fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen flere nordjyske energiparker, heriblandt både Rendbæk Øst og Klim. 

Frontløber i den grønne omstilling

Baggrunden for de statsligt udpegede energiparker er et ønske om at fremskynde den grønne omstilling. I “Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land” som et bredt flertal i Folketinget i december 2023 støttede op om, er ambitionen, at Danmark skal firedoble sin elproduktion fra sol og vind på land frem mod 2030. 

”En endelig statslig udpegning af energiparker rundt om i landet vil betyde en lettere proces for kommunerne i hele forberedelsesfasen. Derfor er det glædeligt, at Rendbæk Øst og Klim nu har mulighed for at få en statslig hånd i ryggen”, påpeger borgmester Mogens Christen Gade.

”I Jammerbugt Kommune har vi i mange år lagt os i selen for den grønne omstilling, som en af de danske kommuner, der producerer mest grøn energi. Det vil vi gerne fortsætte med, så vi som land med tiden kan få styr på CO2-udledningen og blive selvforsynende med grøn energi. Det er hele Danmarks anliggende, og derfor er det oplagt med statslig involvering. Som kommune glæder vi os desuden over udsigten til nye energiparker, som udnytter den seneste teknologi og skaber gode grønne arbejdspladser i Jammerbugt Kommune. Herudover er der udsigt til rigtig mange millioner kr., som bl.a. kan bruges til landdistriktsudvikling og opbakning til selvejende institutioner og det frivillige liv i det hele taget.”

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn