Skift fra bil til bus, cykel eller løbehjul – og parker gratis

I Aalborg Ø skal den eksisterende samkørselsplads forvandles til et knudepunkt for flere transportformer. Pladsen skal lette skiftet fra bil til bus, cykel, løbehjul og andre transportformer. Visualisering: NIRAS

Skift fra bil til bus, cykel eller løbehjul – og parker gratis

Nordjyske pendlere får et nyt knudepunkt, hvor man både kan parkere gratis, oplade elbilen og på sigt hente pakker og købe kaffe. På perronen kan man blive samlet op af sin samkørselskollega, skifte til elcykel, bus eller anden transport. Bliver det en succes, vil Vejdirektoratet se på mulighederne for at bygge flere knudepunkter rundt om i Danmark.

-- annonce ---

Trafikken i de store byer er tæt, og der er ofte rift om parkeringspladserne, som ikke altid holder trit med det stigende antal biler. Den problemstilling tager Vejdirektoratet kampen op mod med et nyt pilotprojekt, der skal gøre det lettere for pendlere og andre trafikanter at skifte bilen ud med grønnere transportmidler.

I forsøget ser Vejdirektoratet på, om eksisterende samkørselspladser i bynære områder og tæt på motorveje kan omdannes til knudepunkter, der er effektive mødesteder for flere forskellige transportformer.

”Det er afgørende, at vi udnytter vores eksisterende infrastruktur bedst muligt og tilbyder danskerne adgang til en bred vifte af transportformer. Knudepunkter kan både bidrage til at skabe mere effektive og bæredygtige rejser, samtidig med at de reducerer belastningen på vores veje,” siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Niels Skjøde Agerholm.

Pilotprojektet sigter mod at skabe et mere sammenhængende og fleksibelt transportsystem, der reducerer trængsel og fremmer en mere bæredygtig mobilitet.

Nyt knudepunkt samtænker flere transportformer
I sidste uge tog Vejdirektoratet første spadestik til pilotprojektet med udbygningen af samkørselspladsen i Aalborg Øst.

Her skal bilisterne kunne holde ind og parkere bilen – helt gratis – og skifte til for eksempel elcykel, løbehjul eller Aalborgs nye moderne Plusbus på den sidste del af rejsen. Derudover skal de forbedrede forhold øge motivationen for samkørsel.

Det nye knudepunkt vil byde på en perron med kys-og-kør zone, cykelparkering, toiletbygning og overdækket venteområde. Tæt ved perronen bliver det muligt at lade sin elbil op, og så udvider Vejdirektoratet pladsen med ekstra parkeringspladser.

”Vi ser gode muligheder i forbindelse med at omdanne vores samkørselspladser til knudepunkter i forsøget på at reducere trængsel og CO2-udledning i de større byer. Vi ser frem til at teste tilgangen i Aalborg Øst og samle vigtige erfaringer, der kan danne grundlag for fremtidige projekter på landsplan,” siger Niels Skjøde Agerholm.

Når det nye knudepunkt i Aalborg står klart, vil Vejdirektoratet evaluere og se på mulighederne for at udpege flere samkørselspladser rundt om i Danmark.

Nyt knudepunkt i Aalborg Ø
Vejdirektoratet har udvalgt Aalborg til pilotprojektet på grund områdets efterspørgsel efter alternative transportmuligheder, der kan lette gennemstrømningen ind og ud af byen. I samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune er der blevet designet et nyt knudepunkt, som samtænker forskellige transportformer.

Det nye knudepunkt vil byde på:

Skiftezone for samkørsel, busser og cykler
50 ekstra parkeringspladser
Ladestandere til elbiler
Overdækket perron
Toiletbygning
Grønne områder med borde og bænke
Mulighed for opsætning af kaffeautomat og pakkeboks
Vejdirektoratet forventer, at knudepunktet i Aalborg Ø står klar med udgangen af 2023.

Kort over ombygningen af knudepunktet i Aalborg Ø, hvor Vejdirektoratet vil udvide med flere parkeringspladser og skabe grobund for en mere bæredygtig mobilitet. Illustration: Vejdirektoratet

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn