Regionens hospitaler skal have økonomien i balance

Regionshospital Nordjylland betjener den nordlige del af regionen. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Regionens hospitaler skal have økonomien i balance

Økonomien er skredet
Budgetrammen for Region Nordjyllands to somatiske hospitaler er i 2023 blevet overskredet, og der er dermed brugt flere penge, end der er til rådighed. Forbruget skal nedbringes med omkring 4 procent, så hospitalerne kommer i budgetbalance i 2024. Det får ikke betydning for patientsikkerheden og patientrettighederne.

Aalborg Universitetshospital skal finde 260 millioner kroner og Regionshospital Nordjylland skal finde 44 millioner kroner.

Det betyder, at 230 stillinger bliver nedlagt. 186 af stillingerne er ikke besatte. Hospitalerne har haft ansættelsesstop for netop at nedbringe antallet af medarbejdere, der bliver udpeget til omstilling.

Det betyder samlet, at der er 44 medarbejdere, der ikke længere kan blive i deres nuværende stilling. Her vil regionen i den kommende tid gøre hvad der er muligt, for at tilbyde en anden stilling i regionen. Det er derfor ikke muligt at sige, hvor mange, der i sidste ende, bliver afskediget.

Der er samlet set i dag ansat 10.124 medarbejdere på de to hospitaler.

Svær situation
Konkret betyder det blandt andet at ambulante patienter ikke længere tilbydes et helt måltid, ligesom der for eksempel kan forventes et lavere niveau for rengøring, hvor det ikke har betydning for patientbehandlingen. Der kigges også på, om der kan fjernes undersøgelser, der ikke er nødvendige.

– Det er en svær økonomisk situation, og derfor er vi nødt til at stramme yderligere op, men det er vigtigt at understrege, at det ikke må påvirke patientsikkerheden eller patientrettighederne, siger hospitalsdirektør på Aalborg Universitetshospital, Per Christiansen, og samme melding lyder fra hospitalsdirektør Henrik Larsen fra Regionshospital Nordjylland.

De to hospitalsdirektører fortæller, at den økonomiske situation påvirker alle ansatte, og at alle afdelinger har truffet svære beslutninger for at nå i mål. Hospitalernes medarbejdere har bidraget til den svære tilpasning og været involveret via hospitalernes MED-organisationer.

– Det er en svær situation, som naturligt påvirker arbejdsmiljøet. Vi kigger på, hvad vi ikke længere skal tilbyde af services. Vi skal vælge klogt i vores behandlingsmønstre, og have fokus på de behandlinger og services, som giver værdi for patienterne, lyder det fra Henrik Larsen.

Skyldes mange faktorer
Der er mange grunde til, at økonomien har overskredet budgetrammerne på hospitalerne. Det skyldes blandt andet stigende forbrugspriser, udgifter til privathospitaler og behandlinger andre steder end i egen region. Dertil kommer et øget antal patienter – især akutte – ligesom rekrutteringsudfordringer har medført et stort forbrug af vikarer, der har været meget dyre i forhold til egne medarbejdere.

Hospitalerne har siden foråret 2023 arbejdet med at nedbringe deres forbrug, og der har bl.a. været indført kvalificeret ansættelsesstop. For at overholde budgetterne fremover har planerne for 2024 derfor været nødvendige at indføre nu.

Udover merforbruget på hospitalerne, som der nu skal styr på, så er hele Region Nordjylland i forbindelse med budgettet for 2024 blevet pålagt at spare 31,1 millioner kroner på administrative udgifter bredt i hele regionen.