Problemer med medicin i restordre bør kulegraves

Foto: Fjerritslev Apoteks Facebookside
Print Friendly, PDF & Email

Borgere må indimellem gå forgæves, når de går på apoteket for at hente den medicin, som lægen har udskrevet til dem. Meget tyder på, at problemer med medicin i restordre er stigende.

Der er behov for en afdækning af omfang og årsager, så problemet kan afhjælpes. Det mener Danmarks Apotekerforening, der har opfordret Lægemiddelstyrelsen til at få udarbejdet en tilbundsgående analyse.

Der har i den seneste måned været historier fremme i medierne om patienter, der må gå forgæves, når de går på apoteket for at hente lægeordineret medicin. Apoteket har ikke kunnet skaffe medicinen, som har vist sig at være i restordre. Problemets præcise omfang er dog uvist, og årsagerne kendes heller ikke til bunds, hvorfor der er brug for en nærmere analyse. Det mener Danmarks Apotekerforening.

”Hvis vi skal have nogen mulighed for at finde løsninger på restordreproblemerne, har vi brug for at få belyst omfang, konsekvenser og årsager til, at der opstår svigt i forsyningen. Vi har brug for mere viden for at kunne pege på løsningerne,” siger administrerende direktør Anders Kretzschmar.

Foreningen har opfordret Lægemiddelstyrelsen til hurtigst muligt at foretage tilbundsgående analyser af problematikkerne om forsyningssikkerhed for medicin. Apotekerforeningen bidrager ifølge Anders Kretzschmar gerne til et sådant analysearbejde, som forventes gennemført i samarbejde med alle berørte parter i sektoren.

Danmarks Apotekerforening og medicinalgrossisterne advarede allerede i begyndelsen af året Lægemiddelstyren om, at man kunne konstatere en stigning i antallet af restordrer. Også Lægeforeningen udtrykte bekymring, og det var anledningen til et møde i Lægemiddelstyrelsen i maj måned med de involverede parter. Det er som en udløber af dette møde, foreningen nu anbefaler en større analyse af området.

Stigningen i antallet af tilbagemeldinger om restordrer på medicin er ikke kun et dansk fænomen. En række andre europæiske lande er langt hårdere ramt af problemet med manglende medicin og har været det i længere tid.

Når apoteket ikke kan skaffe den medicin, som lægen har ordineret, kan apoteket i langt de fleste tilfælde hjælpe patienten ved at bytte det præparat, som er i restordre, ud med et tilsvarende produkt – eller med hjælp fra lægen finde alternativer, indtil restordreproblemet er løst.

“Det skaber dog en utryg situation for patienterne og en tidskrævende procedure for apotekerne og resten af sundhedssektoren. Det er derfor, der er behov for at få analyseret situationen, så der kan findes løsninger,” siger Anders Kretzschmar.