Planer om nyt boligområde i Nørhalne skal i offentlig høring 

Borgmester Mogens Christen Gade. Pressefoto.


Flere ønsker fortsat at flytte til Nørhalne, derfor sender Jammerbugt Kommune en lokalplan i høring. Lokalplanen skal sikre et fortsat attraktivt udbud af boliger i området.

De seneste år har der været en positiv udvikling af tilflyttere til Nørhalne, og den ser nu ud til at kunne fortsætte. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop vedtaget, at et område skal udlægges til et nyt boligområde med en grøn karakter. 

-- annonce ---


”Vi ser, at flere ønsker at bosætte sig i vores velfungerende lokalsamfund, herunder også Nørhalne. Det aktuelle forslag til lokalplanen i Nørhalne kommer til at binde området naturligt sammen med resten af byen, og samtidig er der indtænkt et grønt område”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  

Området, som lokalplan 29-007 dækker er på ca. 6 hektar og grænser mod nord op mod det nuværende boligområde ved Nicolajs Have. 

Det nye boligområde vil netop adskille sig ved, at der er indarbejde en markant grøn karakter og skæve lukkede vejforløb. Konkret kommer en grøn kile til at løbe midt gennem lokalplanområdet og forbinde de eksisterende grønne områder mod øst og vest til området. De grønne arealer vil skabe tværgående rekreative muligheder med stier, og regnvandsbassiner vil samtidig kunne håndtere overfladevand. Som del af den grønne karakter, skal al beplantning i lokalplanområdet være vildtvoksende natur.

39 nye byggegrunde
Byggegrundene bliver på mindst 1000 m2, det betyder, at der vil kunne udstykkes omkring 39 byggegrunde i området. 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse med stor variation i materialer og stilarter. Byggeprocenten forventes at blive fastsat til 30% med mulighed for at opføre et hus i 1½ etage på en maksimal højde på 8,5 meter. 

Forslag til lokalplan 29-007 skal nu sendes i otte ugers høring, inden den kan vedtages.