Nyvalgt menighedsråd på Gjøl

Gjøl Kirke
Foto: Jammerbugtposten.dk.

Nyvalgt menighedsråd på Gjøl

Tirsdag den 20. september, var der valgforsamling i Gjøl Sognegård. Der var valg til menighedsrådet. Det blev en rigtig god aften, hvor de fremmødte sognebørn valgte følgende 6 kandidater til menighedsrådet:
• Birgitte Nielsen
• Aminna Midtgaard Johansen
• Poul Westergaard
• Inga Hansen
• Lone Kjellerup
• Dorte Midtiby.

-- annonce ---


TILLYKKE MED VALGET!
Det nye råd er valgt for en 2-årig periode.

Gjøl Menighedsråd fortæller på deres facebookside:
Vi vil gerne sige tak til alle der mødte op og gjorde deres stemme gældende.
Og så skal der lyde en stor tak til de medlemmer, der udtræder af menighedsrådet. Tak for jeres engagement og store arbejde for Gjøl kirke og livet omkring kirken.

Det nye råd konstituerer sig i løbet af november måned og tiltræder 1. søndag i advent.
Dertil skal der orienteres om, at det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste.

Kandidatlisten kan indleveres fra den 21. september og 4 uger frem til 19. oktober.

Kandidatlisten kan afleveres hos Poul Westergaard, Nørredigevej 71, Gjøl og Morten Krogh, Kirkekontoret, Præstegårdsvej 65, Biersted. I tidsrummet tirsdage og fredage kl. 9.00-13.00.

Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet til en periode på 2 år
Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular. Formularen findes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på http://www.xn--menighedsrdsvalg-mob.dk/

Kandidatlisten skal underskrives af 6 stillere.
Et eventuelt afstemningsvalg afholdes den 22. november.