Ophør af gruppefællesskab i Jammerbugt

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk

Dansk Folkeparti og Venstre i Jammerbugt Kommune annoncerer hermed, at gruppefællesskabet mellem de to partier og Borgerlisten ophører fra dags dato i indeværende byrådsperiode.

Anne-Mette Ulstrup, Gruppeformand for Dansk Folkeparti og Ib Nellemann, Gruppeformand for Venstre fortæller:

-- annonce ---


Vi er indstillet på at overveje et gruppefællesskab efter kommunalvalget, men p.t. ønsker Borgerlisten ikke at indgå et valgforbund og heller ikke at give en håndfast melding på, at de vil bakke op om samarbejdet efter valget.

Samtidigt har Borgerlistens medlem af gruppen været ude med utallige udmeldinger, som signalerer, at hun ikke ønsker gruppe fællesskabet og i virkeligheden sympatiserer meget mere med andre uden for gruppen, samt direkte nedgør gruppens medlemmer på forskellige medier.

På den måde har Borgerlistens medlem ved sin ageren signaleret, at hun ikke ønsker gruppe fællesskabet, hvor alle i øvrigt har ret til sin egen frie mening, men hvor der forventes gensidig respekt og loyalitet.

Dansk Folkeparti og Venstre beklager, at det er kommet så vidt, men accepterer naturligvis Borgerlistens medlems ønske om ikke at ville gruppen.