Anne Honoré Østergaard: Skatteministers nølen kan blive enden på SIFA TV-bingo

Anne Honoré Østergaard. Nordjysk folketingsmedlem (V).

Af MF Anne Honoré Østergaard, valgt i Nordjylland

SIFA TV-bingos fremtid har længe hængt i en tynd tråd som konsekvens af regeringen nye afgiftsregler på online spil. Det vil være svært at forestille sig et Nordjylland uden SIFA TV-bingo, der gennem 35 år har donereret sit overskud til de over 200 nordjyske idrætsforeninger, og dermed givet en uundværlig håndsrækning til glæde for især børn og unge i Nordjylland.

-- annonce ---


Derfor har vi i Venstre i meget lang tid presset på for at finde en løsning, så regeringens afgiftsregler på online spil ikke går ud over SIFA TV-bingo. Vi indkaldte bl.a. skatteminister, Morten Bødskov, til samråd om sagen i december. Desværre har ministeren stadig intet gjort, og det tyder efterhånden mere og mere på, at ministerens passivitet bunder i en manglende politisk vilje til at handle.

Løsningerne ligger ellers lige for. Vi har allerede set, hvordan det er muligt at lave en særordning til hestevædeløbssporten, der ligesom SIFA TV-bingo er kommet i klemme på grund af regeringens afgiftsregler. En sådan ordning ville også være en oplagt løsning til at redde SIFA TV-bingo. EU har endvidere meldt ud, at en afgiftsfritagelse af SIFA TV-bingo er et nationalt anliggende, og der er således ingen komplikationer ved at fritage SIFA TV-bingo fra afgiftsforhøjelsen.

Det er ikke rimeligt, at SIFA TV-bingo skal betale prisen for, at regeringen ønsker at få skovlen under internationale onlinekasinoer.

Vi står i en situation, hvor ministerens nølen og manglende vilje til at handle, kan være det, der lukker SIFA TV-bingo – en kulturinstitution, som især mange ældre borgere har haft gavn af i en tid, hvor coronaen har gjort det farligt at gå til fritidsaktiviteter og se venner og familie.

Mit spørgsmål til ministeren er: Hvad venter vi på?