Ødelæggelse af naturområdet ved Peter Løthsvej, Aabybro

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Af Maria Elbæk

Ødelæggelse af naturområdet ved Peter Løthsvej, Aabybro

Som naturelsker og administrator for Facebook-gruppen “DK vild Jammerbugt”, vækker det frustration at læse, at et flertal i byrådet i Jammerbugt kommune, ønsker at sælge det smukke naturområde ved Peter Løthsvej i Aabybro. Området er netop sat til salg til boligbyggeri, betinget af en ny lokalplan, som først skal udformes.

Området på ca. 14.000 m2 består pt. af natur, med åbne græs- og engarealer med blomster, buske, træer, krat og mose. Denne grønne oase er desuden beliggende i et rammeområde til rekreative formål med anlagte stier og borde/bænkesæt. Beboerne på botilbuddet Toftehøj og Nordbo benytter jævnligt stedet til rekreation, ligesom mange andre borgere i Aabybro, der kan komme til området via banestien. Den nærliggende skole og børnehave er også flittige brugere af stedet. Boligbyggeri her, vil fjerne alle borgeres mulighed for at benytte sig af det rekreative område!

Jeg har fornyligt besøgt Toftehøj, for at høre, hvad de mener om planerne for området. Stedets leder kunne fortælle, at kommunen ikke har orienteret ledelsen og personalet på Toftehøj om det potentielle boligbyggeri. Et byggeri, som ellers skal finde sted ganske få meter fra Toftehøj. Jeg fik af vide, at beboerne er meget frustrerede og kede af, at skulle se frem til at miste dette område. Toftehøj er en del af de tilbud, der benyttes under Jammerbugt Kommune, og som præsenteres på kommunens hjemmeside, som et sted der er ”beliggende i roligt område med beboelse og grønne arealer”. Et boligbyggeri her vil naturligvis have væsentlig psykologisk påvirkning af beboerne på Toftehøj. Det vil reducere beboeres mulighed for at nyde naturen lige ude foran døren. Beboerne har næppe mulighed for selvstændigt at gå til/køre til andre naturområder og vil derfor hæmmes i at komme ud. Dette er på trods af, at forskning netop viser, at bevægelse, samt det, at være i naturen er yderst vigtigt for menneskers fysiske og psykiske velvære. Samtidig vil flere husstande med øget bilkørsel og opførsel af legeplads næppe bevare den ro, som kommunen ellers fremhæver, at Toftehøj har.

I en artikel fra LigeHer.nu, den 13. marts 2023, forklarer formanden for Teknik og Miljøudvalget, Michael Krogsgaard, at to andre arealer i Aabybro, har været på tale til et kommende boligbyggeri. Her nævner han arealet ved Hovensvej nord for Enebærvej, samt trekanten på hjørnet af Aaby Søndergade og Skipper Clementsvej. Han beskriver de to andre områder, som steder, der burde fredes og udvikle sig til attraktive opholdssteder, så de bliver attraktive for borgerne. Han siger ordret at “De to arealer er i dag græsplæner, som sjældent benyttes“. Jeg kan kun give ham ret. Derfor undrer det mig, at det grønne område ved Peter Løthsvej er blevet udvalgt, når der her er tale om en benyttet oase, som netop ikke bare fremstår som “en ubenyttet plæne.” De to andre nævnte områder bærer derimod præg af velklippede græsplæner uden naturindhold, hvorfor det virker meget ulogisk, at netop Peter Løthsvej udvælges til boligbyggeri.

Peter Løthsvej rummer som nævnt en rig natur med krat, buske og gamle, uerstattelige træer, hvoraf en del af området allerede er omfattet af Naturbeskyttelseslovens Paragraf 3 beskyttelse. Der er tale om et område på 503 m2 beskyttet mose. I mosen lever og yngler frøer og tudser. På trods af denne viden, er det samlede område stadig i spil til boligbyggeri, og det fremgår ikke tydeligt, om mosen fortsat ønskes bevaret.

På stedet findes ydermere vilde blomster, der understøtter et rigt insektliv. Der er et meget rigt insektliv, såsom sommerfugle, svirrefluer, bier, biller og natsværmere. F.eks. findes en bestand af den smukke vilde blomst blåhat, hvor jeg har fundet insektarten blåhatlanghornsmøl. Denne art er kræsen, da den udelukkende lever af plantesaft fra blåhat, som den evolutionært har udviklet et samspil med. Begge arter vil derfor uddø fra stedet, ved en udjævning af området. Udover det rige insektliv er fuglelivet et kapitel for sig. Der lever også flagermus, som ses jage insekter om aftenen. Flagermus er strengt beskyttet, ligeledes er deres yngle-og rasteområder. Både fugle og flagermus vil således miste deres rede pladser og fødesøgningsmuligheder.

Dette sker i en tid, hvor vi står i en alvorlig biodiversitetskrise. En krise, som Jammerbugt kommune ellers har taget alvorligt, med uddannelse af medarbejderne i Vej og Park, for at ændre plejen af kommunes grønne arealer, så den tager mere hensyn til naturen. Jammerbugt Kommune har designet det fine skilt med ordene “Et vildere Jammerbugt, i kærlighed og respekt for naturen”. Dette skilt er opsat rundt omkring i kommunen, hvor naturen er tænkt ind i driften f.eks. ved tiltag, hvor græsset får lov at vokse, eller ved at udså blomsterstriber. Den billigste måde at få mere natur, er at bevare den natur, der allerede findes.

Naturen på Peter Løthsvej har stået uberørt i mange år og har derfor gennem tiden udviklet sig til at indeholde mange forskellige arter, store træer o. lign. Man bør i naturøjemed altid tænke på begrebet “Brandmandens lov”, som stræber efter at bevare det, der er. Nye tiltag for naturen er også vigtige, men det kan aldrig erstatte ødelæggelsen af de naturværdier, der allerede findes i et ældre, integreret naturområde, som ved Peter Løthsvej. Det virker direkte ulogisk, at bruge penge på at lave ny natur samtidig med, at vi ødelægger den eksisterende, som uden tvivl rummer de højeste naturværdier.

Jeg antager, at et flertal i byrådet ikke er klar over, hvilke unikke naturværdier, der findes ved det grønne område ved Peter Løthsvej?! Disse naturværdier vil også blive lokaliseret via en grundig screening af området, som bygherren forhåbentligt vil blive pålagt at få udført. Denne screening skal bl.a. undersøge, hvorvidt et byggeri vil have en væsentlig effekt på flora og fauna, hvilket i høj grad må siges at være tilfældet her, udover de menneskelige omkostninger, det vil medføre. Boligbyggeri bør ikke finde sted på flere grønne pletter i Aabybro, og slet ikke det valgte sted! Boligudvikling er ganske fint, men bør prioriteres på tidligere landbrugsjord eller i områder udenfor byen uden væsentlig naturindhold.

Jeg finder det uendeligt trist, at et flertal i kommunalbestyrelsen vælger omsætning og by udvidelse til fordel for grønne områder, rekreation og biodiversitet. Det er jo det, der er fremtiden og det, som borgerne søger! Området ved Peter Løthsvej bør derfor naturligvis blive bevaret som rekreativt område, med fortsat fokus på rekreation, bevarelse af dyreliv og formidling. Jeg bidrager gerne som sponsor til opsætning af infoskilte om dyrelivet og et navn til stedet, som kommunen kan sælge sig selv på.

LÆS OGSÅ: Hændelse på Bredgade

1 KOMMENTAR

  1. Ja man bliver frustreret, når politikkere tager forkerte beslutninger.
    For ikke så længe siden blev det vedtaget at omlægge Tranum Klitplantage til NNP. Fuldstændig tåbelig beslutning. Jeg kan ikke se hvad pointen er i at omlægge natur med stigende biodiversitet til et NNP projekt hvor man vil ødelægge den stigende natur der allerede er for en anden natur som bygger på falsk varedeklaration og kun er afprøvet på et stykke regneark.
    Ja man ryster jo på hovedet!

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn