Nyt Udsatteråd giver en stemme til nordjyske borgere på kanten af samfundet

Arkivbillede

Region Nordjylland er i gang med at oprette et Udsatteråd, der skal sikre lighed i sundhed for udsatte nordjyder. I rådet kommer repræsentanter og udsatte fra op mod ti civile organisationer til at sidde side om side med blandt andet fagpersoner fra hospitaler og regionsrådspolitikere.

De udsatte i fokus

Udsatte nordjyder med eksempelvis alkoholmisbrug og sindslidelser får nu mulighed for at give regionens fagfolk og politikere viden om særlige behov og ønsker til sundhedspleje, behandling og forebyggende indsatser for socialt udsatte grupper. Det er et af formålene med regionens nye Udsatteråd.

-- annonce ---

Udsatterådets fokus er sundhedsområdet og er dermed forankret i Sundhedsudvalget, hvor konstitueret formand, Malou Skeel (V), glæder sig til, at arbejdet går i gang.

– Det er vigtigt at høre direkte fra de udsatte borgere for at kunne give dem den bedst mulige behandling. Jeg er derfor spændt på at høre, hvad de lægger vægt på, så vi kan arbejde på at tilpasse vores ydelser til de udsattes ønsker og behov. Lighed i sundhed er utrolig vigtigt og med oprettelsen af Udsatterådet, håber vi netop at kunne bidrage til dette, siger Malou Skeel (V).

Gode erfaringer fra andre regioner

Ud over repræsentanter fra op mod ti civile organisationer med nordjyske lokalafdelinger spiller fagfolkene også en væsentlig rolle i Udsatterådet. I alt tre fagmedarbejdere fra regionen kommer til at sidde med i rådet. Det kan for eksempel være medarbejdere fra hospitaler og psykiatrien, som til daglig arbejder med socialt udsatte.

Både Region Hovedstaden og Region Syddanmark har allerede et Udsatteråd og begge regioner har gode erfaringer med at inddrage fagfolk. Erfaringerne viser, at de kan bidrage med inputs til, hvilke muligheder og udfordringer der kan være i forbindelse med at implementere rådets visioner i praksis.

Derudover bliver tre regionsrådspolitikere og to administrative repræsentanter også en del af Udsatterådet. Forretningsudvalget i Region Nordjylland har indstillet Malou Skeel (V), Lone Olsen (V) og Lis Mancini (S) som politiske repræsentanter i det nye Udsatteråd. 

Regionsrådet skal godkende oprettelsen af Udsatterådet på et møde mandag den 23. maj. Herefter bliver de civile organisationer tilbudt medlemskab.

Faktaboks

-Udsatte defineres som personer med sociale problemer eller risiko for at få det. For eksempel personer med sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb.

-Følgende organisationer med nordjyske lokalafdelinger vil blive inviteret til at sidde med i Udsatterådet: SAND, Headspace, Social Sundhed, Kirkens Korshær, SIND, Reden, Blå Kors, Center for Seksuelt Misbrugte, Røde Kors og Næstehjælperne.

-Der sættes 125.000 kroner af årligt til Udsatterådet. Finansieringen kommer fra ikke udmøntede midler fra pulje til Lighed i sundhed og forebyggelse fra budget 2021.