Ny metode til at hjælpe unge med misbrug i Jammerbugt Kommune

Borgmester Mogens Gade
Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Ny metode til at hjælpe unge med misbrug i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har i to år arbejdet efter den såkaldte MOVE-metode til rusmiddelbehandling af unge. Projektperioden har givet gode resultater, og nu implementeres metoden permanent.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune godkendte i august 2021, at en 2-årig projektperiode med MOVE-metoden til rusmiddelbehandling af unge 15-25-årige blev igangsat. Metoden har været afprøvet i Jammerbugt Kommune fra slutningen af 2021 til nu slutningen af 2023.

MOVE-metoden er, i korte træk, et forløb tilpasset den enkelte unge – med screeningssamtale, behandlersamtaler og opfølgende behandlingstiltag såsom behandlingsplaner, trivsels- og effektmåling, SMS-påmindelser og gavekort ved fremmøde.

Gode resultater

Det er nu besluttet at implementere MOVE-metoden permanent som tilbud til alle 15-30-årige unge i Jammerbugt Kommune, hvor det vurderes relevant. 

Særligt brugen af behandlingsplaner, SMS-påmindelser og gavekort har vist sig at have betydning for de unges udbytte af behandlingen og overholdelse af aftaler. Derudover er erfaringen, at den systematiske trivsels- og effektmåling giver en god indsigt i den unges trivsel og medvirker til at inddrage den unges egen stemme. 

MOVE-metoden vil fortsat blive brugt med fokus på de unges ressourcer og at følge op på udviklingen – og ikke med fokus på problemer, og hvad den unge ikke formår. Dette medfører en mere konstruktiv behandlingstilgang og etablerer en positiv energi i den unges behandling, er vurderingen.

Metodens struktur vurderes også at skabe gennemsigtighed og overskuelighed for de unge, der er i et behandlingsforløb.

De unge føler sig inddraget og støttet

I forbindelse med beslutningen om, hvorvidt metoden fortsat skulle bruges efter den toårige projektperiode, har Jammerbugt Kommune netop foretaget en brugerevaluering. Evalueringen har haft til formål at undersøge, hvordan de deltagende unge har oplevet metoden.

Brugerevalueringen viser, at de unge oplever sig inddraget i behandlingen. Samtidig oplever de at blive støttet gennem f.eks. anvendelsen af SMS-påmindelser. Knap 90% af de unge har desuden givet udtryk for, at gavekort har haft en betydning for deres fremmøde og deres fastholdelse i behandlingen.

Om MOVE

MOVE består af samtaleteknikkerne Motiverende samtaler og Kognitiv adfærdsterapi. Begge samtaleteknikker har fokus på et empowerment-perspektiv, hvor de unge skriver under på en behandlingsplan, selv finder frem til målet med behandlingen og selv påvirker forløbets indhold.

Både den unge og behandleren vælger således at indgå i et samarbejde, og forløbet er tilrettelagt med en screeningssamtale, 12 behandlingssamtaler og tiltag som f.eks. et gavekort hver anden gang den unge møder op til en personlig samtale, påmindelser, aftale om behandling m.v.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn