Jammerbugt Kommune søger: Sundhedsplejerske med fokus på småbørnsområdet

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Sundhedsplejerske med fokus på småbørnsområdet søges til Jammerbugt kommunes Sundhedspleje

Er du vores vikar i et år med mulighed for forlængelse?
Vi er i lykkelige omstændigheder! Vi har to gravide sundhedsplejersker som lige om lidt går på barsel. Vi søger derfor nye engageret og dedikeret kollegaer til vores team. Vi har en fælles bestræbelse på at skabe trivsel og sundhed for børn og familier i vores kommune, både monofagligt og tværfagligt.

Hvorfor vælge os til
Vi værdsætter højt vores faglige og sociale fællesskab og vi hjælper hinanden i opgaveløsningen. Vi er en udviklingsorienteret sundhedspleje med gode muligheder for uddannelse og specialisering indenfor interesseområder. Derudover har vi mulighed for at præge, hvordan vi ønsker at sundhedsplejersketilbuddet tilrettelægges. Vi har prioriteret en fast mødestruktur med både fysiske og online møder flere gange om ugen. Til vores fysiske møder hver onsdag, har vi fordelt faglig sparring, kollegial respons, ADBB-supervision, information og faglige forum.

Hvem er vi
14 sundhedsplejersker, der er opdelt i småbørn- og skolesundhedspleje, ½ sekretær og 1 faglig leder.
Sundhedsplejen er organisatorisk placeret i Børne- Familieforvaltningen under Familie og Forebyggelseschef. Afdelingen består af Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR, Børne- og Familieafdeling/Rådgivningen, Familiecenter, SSP.

I Børne- familieforvaltningen og øvrige afdelinger i Kommune har vi fokus på den helhedsorienteret og tværgående opgaveløsning i en relationel referenceramme. Opgaver løses ud fra den Sammenhængende Børne- Ungepolitik, hvor tværprofessionelt samarbejde er nøglen, med afsæt i at vi lykkes, når vi arbejder værdi- og dialogbaseret og tør gå nye veje i samarbejdet og nysgerrigt finder fælles løsninger. Vi har et fast blik for den tidlige forebyggende indsats med indblik i hinandens praksis, deler viden og sætter forskellige kompetencer i spil.

I småbørnssundhedsplejen er vi opdelt i et alment område, en udvidet indsats og en behandlende indsats

 • Almenområdet varetager de sundhedsfremmende, forebyggende og sundhedspædagogiske opgaver jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger og politisk vedtaget serviceniveau.
 • Den udvidet sundhedspleje omhandler en specifik SUND-indsats der varetager forebyggende indsatser som COS-P forløb, efterfødselsreaktions gruppetilbud og en udvidet sundhedspleje indsats.
 • Den behandlende indsats, varetages af en specialsundhedsplejerske i vores tværfaglig spædbarnsteam. Målgruppen er udsatte gravide og forældre, hvor der er risiko for, at forældre ikke kan varetage barnets fysiske, psykiske, mentale og sociale behov

Hvad kan vi tilbyde dig
Et godt servicetilbud med fokus på faglighed i opgaveløsningen og kompetenceudvikling, såvel fælles som individuelt, med udgangspunkt i evidensbaserede metoder.

 • Konsultation til barselkontakt eller hjemmebesøg på 4. – 5. dag efter fødsel
 • Tæt samarbejde med vores certificeret ammekonsulent
 • Tværprofessionelt- og monofagligt samarbejde, har høj prioritet i udvikling og opgaveløsning
 • Tidlig opsporing og indsats har høj prioritet
 • Engagerede, nyuddannede og erfarende kolleger med en bred vifte af uddannelse, viden og erfaring
 • Forældreuddannelse FIF
 • Sparring med ADBB-supervisere
 • Fast tilknyttet Mentor fra teamet i introduktionsperioden, og faglig ledelse tæt på

Hvem søger vi
Vi er på udkig efter en sød, sjov, engageret sundhedsplejerske, der naturligt brænder for at være med til at sætte varige positive spor i et barns opvækst og i sundhedsplejen. At du vil deltage i udvikling af sundhedsplejens opgaveløsninger og det faglige kollegiale fællesskab. I småbørnssundhedsplejen er vi selvstændige i de konkrete opgaveløsninger, men vi vægter højt at vi i fordeling af opgaver og sparring indgå i et teamfællesskab, hvilket kræver overblik, selvstændighed og respekt for kollegaers forskellighed. For at lykkes med det, arbejder vi med psykologisk tryghed. Vi forstiller os, at du ud over en stærk sundhedsfaglig profil har vilje og forståelse for, at din opgave er at spille andre gode på deres banehalvdel.

Yderligere er og har du:

 • uddannelse som sundhedsplejerske
 • et fagligt engagement, er humoristisk, positiv, fleksibel og stabil
 • en kreativitet med fokus på muligheder i opgaveløsning
 • lyst til at arbejde i en udviklingsorienteret sundhedspleje
 • kompetencerne til at håndtere og styre tværfaglige og monofaglige processer med fokus på både proces og resultat
 • kompetencerne til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle din arbejdsindsats på et fagligt og hensigtsmæssigt niveau
 • kompetencerne til at arbejde selvstændigt og ansvarligt alene og i teamarbejdet

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig leder Diane Aarestrup telefon 41 91 24 91 / mail: dia@jammerbugt.dk

Oplysninger om sundhedsplejen kan desuden findes på:
Sundhedsplejen i Jammerbugt kommune – Jammerbugt Kommune

Løn og ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst mellem KL og DSR

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest

Ansøgningsfrist
Ansøgning vedhæftet kopi af eksamensbevis, anbefalinger skal være os i hænde senest mandag den 27.11 kl. 19.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 29. november mellem kl. 9.00 – 12.00

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk