Nært var bedre – populært undervisningstilbud til borgere med demens i Jammerbugt Kommune

Fra venstre: Maiken Tranum Tellufsen og Anne Marie Behnk står for ”Hjernetræning” i Jammerbugt Kommune, som nu har kørt i et år. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Nært var bedre – populært undervisningstilbud til borgere med demens i Jammerbugt Kommune 

Før måtte man til Aalborg og meget få benyttede sig af muligheden. Men for et år siden gik starten til ”Hjernetræning” – et undervisningstilbud til borgere med demens i Jammerbugt Kommune. Nu mødes to hold hver uge.  

Anne Marie Behnk har været demenskoordinator i Jammerbugt Kommune i 25 år. Indtil for et år siden måtte hun og hendes to kolleger henvise til Aalborg Demensskole, hvis der var ønske om eller behov for et undervisningstilbud.  

”Det var ikke oplagt for ret mange. Aalborg er langt væk, og bare tanken om at skulle sidde i fællestransporten hele vejen derind, fik de fleste til at droppe idéen. Der var måske én om året, der valgte at tage turen,” fortæller hun.  

Da Aalborg Kommune i starten af 2023 reserverede Demensskolen til kommunens egne borgere forsvandt muligheden helt. Puljemidler fra det nationale Aktiv med Demens -projekt gav demensteamet i Jammerbugt mulighed for at afprøve hjernetræning for borgere med demens i egen kommune. Det skulle vise sig at blive meget populært. 

”Faktisk var vi ofte af vores kolleger i Aalborg blevet opfordret til at stable et undervisningstilbud på benene selv. Nu var anledningen her, og vi besluttede sammen med vores leder at prøve det af” fortæller Anne Marie.  

Faglighed og intuition 

En vigtig brik i opstarten af tilbuddet blev Maiken Tranum Thellufsen – blandt.andet ansat som vagtplanlægger i sygeplejen med en baggrund som folkeskolelærer. Med speciale i ”dansk som andetsprog” og en stor lyst til at undervise mennesker med demens, indvilgede hun i, sammen med Anne Marie Behnk at uddanne sig på Nationalt Videnscenter for Demens – suppleret med sidemandsoplæring i Aalborg.  

Resultatet blev, at de to i september 2023 kunne byde de første otte deltagere velkommen til

”Hjernetræning” på Ulveskovskolen i Birkelse. Metoderne er CST (Kognitiv Stimulationsterapi – udviklet på Nationalt Videnscenter for Demens) samt inspiration fra kollegerne i Aalborg

Demensskole, som i mange år har været nationale firstmovere på området.  

”Vi blander modellerne lidt og tager så i øvrigt altid bestik af situationen og holdet. Nogle vil gerne synge, andre vil helst være fri. Nogle gange er der stemning for brætspil, andre gange er man mere til regulære opgaver. Der findes mange muligheder,” fortæller Maiken.  

Alle deltagere tilbydes pakken fra ”Demensvenligt Danmark”, som blandt giver mulighed for at fortælle om sin skjulte sygdom med pin og klistermærker. Foto: Jammerbugt Kommune

Samvær med ligestillede er afgørende 

En fast struktur opretholdes dog altid i de to timer, undervisningen varer.  

”Efter velkomsten læser og diskuterer vi en aktuel artikel. Herefter træner vi forskellige kognitive færdigheder – ofte to og to. Overordnet træner vi hukommelse, sprog og orientering,” fortæller Maiken.  

Træningen kan for eksempel gå på at huske ting eller kategorisere ord med fokus på overindlæring. Det kan også være forskellige dagligdags opgaver, som for eksempel: Køb ind til en fiktiv påskefrokost med en given sum penge og en tilbudsavis.

Deltagerne på det første hold har holdt ved, og efter nytår blev et nyt hold sat i gang. Både Anne Marie og Maiken fornemmer på de mange positive udsagn, den gode stemning og stabile fremmøde, at der sættes stor pris på tilbuddet. Ved en evaluering forleden spurgte de ind til deltagernes oplevelse af undervisningen og deres motivation for at deltage. Maiken viser de nedskrevne udtalelser:  

”Det er meget tydeligt, hvad der betyder mest: Fællesskabet – samværet på holdet. Det at gøre ting sammen med andre, der er i samme situation, giver en tryghed og frimodighed, som næsten alle lægger vægt på”.  

Vigtigt tilbud til udsatte borgere 

Opstarten af ”Hjernetræning” i Jammerbugt Kommune har gjort et vigtigt tilbud tilgængeligt for en gruppe udsatte borgere, oplever Anne Marie.  

”Hjernetræning” er fortrinsvist til yngre borgere, som bliver ramt af demens. Ofte står de med et aktivt liv, som de nu ikke længere magter. Demens er forbundet med mange tab og megen sorg, som skal bearbejdes. Undervisningen kan støtte og vedligeholde funktionsniveauet og give den enkelte ideer til aktiviteter og selvtillid til fortsat at være aktiv på trods af sygdom. Og så giver det den unikke mulighed for samvær med andre i samme situation. Som demenskoordinator i Jammerbugt Kommune er jeg og mine to kolleger glad for nu at have et mere tilgængeligt undervisningstilbud at henvise til”.   

Undervisningen er afvekslende, men skal overordnet træne hukommelse, sprog og orientering. Foto: Jammerbugt Kommune

I Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune glæder man sig over den vellykkede opstart af undervisning til borgere med demens borgere i eget regi.  

”Indenfor det seneste årti er undervisningstilbud til borgere med demens blevet mere og mere populære – og det med god grund. Nærhed betyder meget for netop denne gruppe, og derfor er det glædeligt, at vi nu Jammerbugt Kommune kan henvise til vores eget tilbud med dygtige medarbejdere, som kan tilbyde målrettet undervisning og facilitere et givende fællesskab,” siger formand i Social- og Sundhedsudvalget, Ib Nellemann.  

1 KOMMENTAR

  1. Da jeg har en mand med demens som er endt på Kaas Plejecenter, da han ville gå ud om natten og ville ikke tro på han var hjemme. Stod op gik i bad trak i tøjet og ville gå hjem kendte ikke mig og hjemmet. Han har også prøvet demens skolen i Ålborg som han var meget glad for. Nu kan han ikke finde ro går fra plejh. Og her hjem. Er meget mobil
    Hårber i kan hjælpe en mand som ham til at få tiden brugt bedre end at gå på vejene. Han virker næsten klar om dagen indtil sidst på eftermiddagen.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn