Mindre vikarforbrug og sygdom men større rekrutteringsindsats i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Mindre vikarforbrug og sygdom men større rekrutteringsindsats i Jammerbugt Kommune 

Forligspartnerne med repræsentanter fra partierne Venstre, Socialdemokraterne, SF, DF og Danmarks Demokraterne i Jammerbugt Kommune, har på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2023 vedtaget Budget 2024.

I budgetaftalen fremgår bl.a.: 

Styrket rekrutteringsindsats 

Senior- og Sundhedsområdet har på landsplan store rekrutteringsudfordringer, hvilket også gør sig gældende i Jammerbugt kommune. Der er i løbet at 2023 iværksat en lang række tiltag mhp. at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af sundhedspersonale, bl.a. attraktive ansættelser for de over 60-årige, lokal etablering af grundforløb 1 og 2 på SOSU-uddannelserne i Brovst, mulighed for selvvalgte vagter, fastholdelsesindsatser og senest et eksternt finansieret tilbud om indsatser i forbindelse med sygefravær. I 2024 udvides viften af rekrutterings- og fastholdelses indsatser.   

Fortsat fokus på nedbringelse af vikarforbrug 

Forligsparterne ønsker øget fokus på brug af vikarer på både Social- og Sundhedsudvalgets område og på Børne- og Familieudvalgets område.  Der ønskes iværksat konkrete tiltag for at nedbringe vikarforbruget. Dette kunne f.eks. være en bruttonormeringsordning med selvstændige grupper med budgetansvar, undersøgelse af tillæg for ekstra vagter samt andre lignende tiltag. Desuden ønskes der fokus på en trivsels- og fastholdelsespolitik. Der skal udarbejdes en konkret plan som forelægges fagudvalget i første kvartal 2024.   

Fokus på at nedbringe sygefravær og sikre øget fastholdelse 

Forligsparterne er enige om, at det er vigtigt, at der fortsat er fokus på fastholdelse, trivsel og det gode arbejdsliv blandt kommunens medarbejdere.  De indsatser, der allerede er i gang med gode resultater, blandt andet gennem projekter vedrørende nedbringelse af sygefravær, skal kunne videreføres.  

Det drejer sig for eksempel om mulighed for seniorordning, sundhedssamtaler og tilbud gennem Sundhedsordningen, et godt samarbejde mellem de lokale ledere og Jobcenterets Fastholdelsesteam samt støtte til lederne i form af dataunderstøttelse og mulighed for processtøtte til lokale indsatser. Trivsel og sundhedstilbud er væsentlige rekrutteringsparametre i forhold til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i en tid, hvor der er konkurrence om arbejdskraften.  

LÆS OGSÅ:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn