Michael Krogsgaard: GJØL HAVN – BOLIGBYGGERI – NEJ TAK

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Michael Krogsgaard (V) Foto: Jammerbugt.dk

AF Michael Krogsgaard Thomasmindeparken 35 9440 Aabybro
Kommunalbestyrelsesmedlem, Venstre – Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

GJØL HAVN – BOLIGBYGGERI – NEJ TAK

På Teknik- og miljøudvalgets møde den 1. februar 2021 behandlede vi projektgrundlag for ny lokalplan for Gjøl Havn. Forslaget indebærer boligbyggeri på havnen, hvilket jeg ikke kan stemme for.

-- annonce ---


Gjøl Havn er Jammerbugt Kommunes største havn, hvor man i dag har mange forskellige aktiviteter på land og på vand, der drives i regi af forskellige foreninger. Bag foreningerne står mange frivillige ildsjæle, som brænder for hver deres aktivitet, men sammen skaber en helhed via godt samarbejde og fælles forståelse. Alle foreningerne på Gjøl Havn ønsker ikke boligbyggeri på havnen – det er et klart signal.

Vi skal sætte fokus på udvikling og udbygning af havnen og faciliteterne på havnen, som understøtter foreningerne og deres virke. Derved skaber vi et godt grundlag til gavn for foreningerne, borgerne, turister og de lokale erhvervsdrivende som fx Gjøl Kro, DagligBrugsen m.fl. Arbejdet med udvikling og udbygning af havnen skal ske i tæt samarbejde mellem borgere/foreninger på Gjøl og kommunen, så udviklingen sker i fælles forståelse og med fælles mål. 

Jammerbugt Kommune har en ambition om at være en attraktiv fritidskommune. Gjøl Havn indgår efter min mening, som et vigtigt element til at understøtte den ambition. Derfor skal vi sætter fokus på udvikling af aktiviteterne på havnen og udbygning af havnen til gavn for alle borgere i Jammerbugt Kommune. 

Bosætning er vigtig for kommunen som helhed – alle byer i kommunen store som små har fokus på bosætning. Bosætning er derfor også vigtig for Gjøl by. Derfor skal vi sideløbende med udvikling af havnen fokusere på og understøtte bosætningsmulighederne på Gjøl. Boligerne skal bare ikke ligge på havnen.

Deltag i debatten på FACEBOOK:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn