Mads Duedahl er positivt stemt over for sundhedsreformen

Mads Duedahl
Regionsrådsformand Mads Duedahl (V)

Regionsrådsformand i Region Nordjylland Mads Duedahl (V) er positivt stemt over for den nye sundhedsreform, som skal sikre et løft for sundhedsvæsnet i en tid, hvor der blive flere ældre og færre hænder til at yde omsorg og pleje. Han påpeger, at reformen, som stiller høje krav til akutfunktioner i sundhedsvæsnet, og som fremmer samarbejdet mellem hospitaler og kommuner, er et skridt i den rigtige retning.

Sundhedsreformen er en aftale, som er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Frie Grønne, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Alternativet og Liselott Blixt på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere.

-- annonce ---

Aftalen skal styrke det nære sundhedsvæsen og på den måde give mulighed for at blive behandlet hjemme eller tæt på hjemmet, og den skal være udgangspunkt for en fælles retning og skabe løsninger og målsætninger på tværs af regioner og kommuner samt praksissektoren og andre private aktører. Sundhedsreformen er et forsøg på at styrke en positiv udvikling inden for sundhedssektoren, som tager højde for, at der i samfundet bliver flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. 

Mads Duedahl mener, at sundhedsreformen er en nødvendighed og et skridt i den rigtige retning.

– Der er åbenlyst brug for en reform, der tager hensyn til de udfordringer, som vi står over for, og reformen vil helt sikkert også komme nordjyderne til gavn. Vi kan løse mange problemer ved at sikre gode tværgående patientforløb, og det er også meget af det, aftalen handler om. Så det er positivt og et skridt i den absolut rigtige retning, udtaler han.

Især krav til akutfunktioner i kommunerne, er noget Mads Duedahl vægter højt, og han mener, at aftalen især gavner ældre patienter.

– Jeg er især glad for, at der kommer krav til de akutfunktioner, som kommunerne skal tilbyde. Det vil betyde, at der kommer mere lighed i sundhed og et endnu tættere fagligt samarbejde mellem hospital og kommune. Det bliver til gavn for især ældre patienter. Samtidig er det også tiltrængt og godt, at der er lagt op til at udvide antallet af praktiserende læger.  

Mads Duedahl forholder sig også til de mangler, der stadig er at finde i sundhedsvæsnet på trods af en ny reform, som han mener løser en række andre problemer. 

– Men reformen er ikke tilstrækkelig til at løse alle de problemer, som sundhedsvæsnet oplever med blandt andet kapacitetspres og rekrutteringsudfordringer. Der er brug for et endnu mere substantielt løft af hele sundhedsvæsnet, hvis vi skal imødekomme både arbejdspresset for vores medarbejdere og sikre, at vi fortsat har et godt sundhedsvæsen, når der i de kommende år blandt andet kommer endnu flere ældre borgere.

Læs mere om sundhedsreformen på Sundhedsministeriets hjemmeside.