Lokalplan for vindmøller ved Thorup-Sletten sendes i offentlig høring

Vindmølle
Modelfoto Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email


Lokalplan for vindmøller ved Thorup-Sletten sendes i offentlig høring

En konsekvensvurdering er klar for området ved Thorup-Sletten, hvor der er 18 vindmøller i drift. Ni af møllerne står i Jammerbugt Kommune.


Der er nu blevet lavet en konsekvensvurdering af vindmøllerne ved Thorup-Sletten som følge af, at lokalplanen og den tilhørende miljørapport for området blev ophævet af Planklagenævnet, og tilladelsen blev ophævet, da det blev vurderet, at der ikke var foretaget tilstrækkelig konsekvensvurdering i forhold til fuglearter.

Konsekvensvurderingen viser, at vindmøllerne ikke medfører skade på arter og naturtyper. Derudover giver vurderingen anbefaling om, at der er driftsstop på nogle af møllerne i døgnets mørke timer i perioden 15. juli-15. oktober for at beskytte flagermus. Miljøvurderingen af området konstaterer desuden ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Lokalplanen er nu opdateret med den nyeste viden, ligesom der har været foretaget visuelle sammenligninger fra før møllernes realisering til nu. Også vilkår om bl.a. flagermusstop og støjmåling, hvis der er klager over støj, er blevet tilføjet.

Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanen, som nu kommer i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i foråret 2023.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn