Landdistrikter jubler: Nyt udspil vil styrke lånemuligheder

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, glæder sig over regeringens udspil til bedre lånemuligheder i landdistrikterne.

Regeringens udspil til at løse låneudfordringerne udenfor de største byer vækker stor glæde hos Landdistrikternes Fællesråd, der mener, at udspillet er »vidtrækkende« og »afgørende«.

Mandag offentliggjorde erhvervsminister Simon Kollerup (S) et nyt udspil, som skal gøre op med låneudfordringerne i landdistrikterne. 

-- annonce ---


Konkret foreslår regeringen at der indføres en model med statsgaranti på realkreditbelåningen mellem 60 og 80 pct. af boligens værdi. Det betyder, at staten vil garantere den yderste fjerdedel af realkreditlånet i de dele af landet, hvor der er usikkerhed om ejendommens værdi. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Udspillet får stor ros med på vejen af Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard.

– Siden finanskrisen har der været udfordringer med boligfinansiering i landdistrikterne. Det har medført en negativ spiral med lange liggetider og få hushandler, fordi køberne ikke kan få finansiering. Det er en uholdbar situation, som bidrager yderligere til affolkning, centralisering og skævvridning af landet, siger han og fortsætter:

– Derfor glæder det mig, at regeringen har fremlagt en løsning på udfordringen. Det kræver politisk mod og vilje at vende udviklingen. Det vil jeg gerne kvittere for, siger han.

Steffen Damsgaard understreger at der er tale om et vidtrækkende og afgørende udspil, som uden tvivl vil styrke mulighederne for, at man kan bo og leve i hele landet. 

For borgerne i landdistrikterne skal modellen give dem bedre adgang til lån, ligesom den skal mindske institutternes risiko for tab i de pågældende ejendomme. 

Bedre lånemuligheder for virksomheder

I Vækstfonden vil man samtidig gøre det lettere for mindre virksomheder at optage lån til nye erhvervseventyr. Derfor vil regeringen ophæve den nuværende lånegrænse på 1 million kroner for Vækstlån. 

Det er et forslag, Landdistrikternes Fællesråd fremlagde tilbage i 2018, bl.a. som en del af et vækstudvalg, hvor en række brancheorganisationer deltog. 

– Flere virksomheder og erhvervsdrivende i landdistirkterne har en oplevelse af, at det er svært at skaffe den nødvendige kapital og optage lån. Det er en væsentlig vækstbariere, som regeringen nu politisk tager hånd om. Jeg vil gerne rose, at regeringen én-til-én har lyttet til vores forslag om nedsættelse af lånegrænsen i Væstfonden, siger Steffen Damsgaard.

Han understreger samtidig, at det er vigtigt at se på om modellen løser udfordringerne vedrørende belåning af erhvervsejendomme. Det gælder fx i forhold til produktionsvirksomheder og serviceerhverv samt selvejende institution, herunder efterskoler. Derfor vil fællesrådet bede Erhvervsministeriet om en ‘teknisk gennemgang’ af modellen.