Kommunalbestyrelsen holder møde den 29. april 2021 – Se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt Foto: Jammerbugt.dk

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 29. april 2021 med følgende dagsorden:

Åbne dagsordenspunkter
58 Godkendelse af oversendelse af Regnskab 2020 til revisionen
59 Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2020 til 2021
60 Godkendelse af overførsel af anlægsbeløb fra 2020 til 2021

-- annonce ---


61 Godkendelse af regaranti for lån optaget af Nørresundby Boligselskab
til opførelse af 15 almene familieboliger på Posttorvet, Aabybro
62 Godkendelse af prisfastsættelse af 17 parcelhusgrunde på Horsbækhaven/Horsbækken, Aabybro
63 Godkendelse af prisfastsættelse af 23 parcelhusgrunde på Vesterbjergvej i Brovst

64 Godkendelse af prisfastsættelse af 11 erhvervsgrunde på Høgårdsvej,
Aabybro
65 Godkendelse af antal medlemmer og valgliste i forbindelse med Seniorrådsvalg 2021
66 Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller
67 Godkendelse af ansøgning – Glarborgen

68 Godkendelse af ansøgning – Fjordhuset Trekroner
69 Godkendelse af anmodning om optagelse af projekt om skaterpark i
Brovst som kommunalt projekt
70 Godkendelse af tilslutning til projekt Fælles Vækst i perioden 2022 og
frem
71 Godkendelse af finansiering til renovering af bro 138 Banestien i 2021
samt at renovering af bro 115 Fristrup medtages i budget 2022

72 Godkendelse af, at Thomasmindeparken i Aabybro udlægges til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde
73 Godkendelse af ekspropriation til cykelsti langs Tranumvej
74 Godkendelse af ekspropriation til cykelsti langs Strandvejen ved Tranum
75 Godkendelse af ekspropriation til cykelsti langs Thorup Strandvej

76 Orientering om afgørelse vedr. ophævelse af miljørapport og Lokalplan 03-001 for vindmølleparken Thorup-Sletten
77 Godkendelse af tilslutning til Den Fælles Nordjyske Klimaambition
78 Orientering om formandsbeslutning vedr. midlertidig nedlukning af
institutioner m.v. i Kollerup-Fjerritslev Sogn

LÆS OGSÅ: Hvad betyder det, hvis et sogn lukker ned? 

79 Orientering om magtanvendelse i 2020
80 Orientering om formandsbeslutning: Indførelse af besøgsrestriktioner 84
Kommunalbestyrelsen 29. april 2021

Lukkede dagsordenspunkter
81 Godkendelse af salg af areal
82 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom
83 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom
84 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom
85 Godkendelse af aftale om nedrivning af ejendom
86 Godkendelse af aftale om nedrivning af ejendom