Kommunalbestyrelsen har godkendt Årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning

Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune


Kommunalbestyrelsen har godkendt Årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning for Jammerbugt Kommune. Et årsregnskab uden bemærkninger. 

”Det er absolut tilfredsstillende og betryggende for alle i Jammerbugt Kommune, at kommunen igen kan aflægge et regnskab uden bemærkninger. Som kommunalbestyrelse kan vi kun være tilfredse med, at revisionen konkluderer, at Jammerbugt Kommunes økonomiske situation er positiv, og at der ses en bæredygtig drift i kommunen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

-- annonce ---


Regnskabet for sidste år viser, at der er tilstrækkelig likviditet i kommunen, kommunens økonomiske situation er positiv og med en bæredygtig drift. 

I forbindelse med revisionen af regnskabet, er der foretaget flere stikprøver – blandt andet for at sikre, at procedurerne for indberetning og udbetaling af løn fungerer som den skal. Konklusionen er, at kontrollen på lønområdet er tilfredsstillende. Også revisionen af aktivitets- og ressourcestyringen på plejecentrene viser, at Jammerbugt Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring af aktiviteter og ressourcer på området. 
Hele årsregnskabet kan ses på kommunens hjemmeside.