Kan et stærkt virksomhedsbrand løfte et helt lokalområde?

Nyt projekt skal vise lokale virksomheders betydning for landområderne.
Print Friendly, PDF & Email

Ny landsdækkende analyse skal kortlægge, hvilken betydning populære virksomheder i landdistrikterne har for bosætning og udvikling i deres kommune. Målet er at skaffe ny viden, der kan styrke samarbejdet mellem virksomheder og kommuner.

Landdistrikternes Fællesråd og kommunikationsbureauet HASS Q & CO. har sat et nyt analyseprojekt i gang med støtte fra Erhvervsstyrelsen. Projektet skal belyse den rolle, som en række kendte virksomheder har for deres lokalområdes udvikling og vækst.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd siger om projektet.

– Jeg er glad for, at der gennem dette projekt kommer øget fokus på at synliggøre nogle af de udviklingsmuligheder og succeshistorier, der er forbundet med at drive virksomhed i landdistrikterne. Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder ude i landet er enormt vigtige for deres nærområders økonomiske velbefindende. Gennem gode historier og flotte resultater skaber mange af dem positiv opmærksomhed omkring sig selv og deres lokale kommune. Denne opmærksomhed udgør en kæmpe ressource i forhold til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Medarbejdere der bidrager aktivt til at sikre, at deres lokalsamfund forbliver attraktivt at bo og leve i.

Virksomheder kan løfte et område

Som eksempler på populære virksomheder med stærke brands, som har haft enorm betydning for et område, er bl.a. LEGO, der har spillet en meget vigtig rolle i udviklingen af Billund Kommune. Danfoss har med sine mange videnstunge arbejdspladser sat sit tydelige præg på Als, og tiltrukket mange mennesker til området. ECCO i Bredebro og Grundfos i Bjerringbro er også eksempler på virksomheder med et stærkt brand, som har haft stor betydning for lokalområdet.

– Der er mange gode eksempler på, hvordan virksomheder med et stærkt brand har løftet et lokalområde og været vækstmotorer. Med vores nye analyse vil vi undersøge, hvordan man i virksomhederne har arbejdet aktivt på at udnytte sit stærke brand til at tiltrække de rigtige medarbejdere, og hvordan samarbejdet mellem kommune og virksomhed kan skabe værdi for begge parter i form af øget tilflytning. Den viden er vi sikker på kan være til gavn i alle danske kommuner og virksomheder, fortæller Claus Quiding, partner i HASS Q &CO.

Potentielle vækstmotorer

I analysen bliver der sat fokus på virksomheder med stærke brands, der ligger i en yderkommune, men som endnu ikke er helt så dominerende, som de føromtalte virksomheder. Med i projektet er bl.a. Stauning Whisky, Kvadrat, Lalandia, Rynkeby, Thise Mejeri, Fårup Sommerland, Dragsbæk, Lyngsoe Systems og SOLAR.

– Det er interessant at kigge på de virksomheder i laget under de helt store, fordi der ligger et uudnyttet potentiale i forhold til, at de kan udvikle sig til at blive endnu stærkere i deres branding og dermed gøre sig endnu mere attraktive for kommende medarbejdere. Med den rette strategi og et stærkt samarbejde med kommunen kan virksomhederne aktivt arbejde på at gøre sig attraktiv som arbejdsplads, på trods af den geografiske placering, som for mange virksomheder er en barriere. Det er der brug for i en tid, hvor der stort set er fuld beskæftigelse, fortæller Anne Hasselholm, partner i HASS Q & CO.

Projektet er en del af det eksisterende arbejde i Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, der har til formål at frembringe og udbrede ny viden om, hvordan man realiserer og bibeholder et alsidigt arbejdsmarked og erhvervsliv i de danske landdistrikter.

Vil skabe partnerskaber

Centralt for projektet er samspillet mellem virksomhederne uden for de store byer, kommunerne og lokalsamfundet. Ambitionen er at stille ny og brugbar viden til rådighed, som kan skabe endnu flere lokale erhvervsmæssige partnerskaber, der kommer både virksomhederne og kommunen til gode. Projektets hovedkonklusioner og anbefalinger bliver offentligt tilgængelige i løbet af 2019. Hermed kan både virksomheder, kommuner og politiske beslutningstagere drage nytte af projektets konklusioner og anbefalinger i deres arbejde med at sikre erhvervsudviklingen i landdistrikterne.