Beskæftigelsen fortsætter med at stige: 223.000 flere i arbejde siden lavpunkt

Cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm
Print Friendly, PDF & Email

Ifølge de nyeste beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik er der 223.000 flere danskere i arbejde end i midten af 2012, som var lavpunktet efter finanskrisen. Stigningen er især drevet af vækst i handel- og logistiksektoren, erhvervsservice samt byggebranchen.

2018 var et godt år for beskæftigelsen i Danmark, som i 4. kvartal satte rekord med 2,76 millioner danskere i arbejde. Ifølge de seneste beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik, er der dermed nu 223.000 flere i arbejde sammenlignet med 3. kvartal 2012, som var lavpunktet for beskæftigelsen efter finanskrisen.

Handels- og transportbranchen kan noteres for størstedelen af de nye arbejdspladser med en stigning på næsten 67.000. Her følger erhvervsservicesektoren, der dækker alt fra rengøringsfirmaer, konsulentvirksomheder og vikarbureauer, hvor der er skabt over 56.000 nye jobs, mens byggeindustrien er vokset med godt 28.000 arbejdspladser.

–  Handel og transport er suverænt den branche, hvor der er skabt flest arbejdspladser siden 2012 og tæller i dag 25 procent af den samlede danske beskæftigelse. Kigger man derimod på væksten i de enkelte brancher, så er erhvervsservice den sektor, der er vokset mest siden lavpunktet i 2012 med en stigning i antallet af beskæftigede på hele 22 procent. Den er dog tæt forfulgt af byggeriet, hvor antallet af arbejdspladser er vokset med 20 procent.

– Udviklingen er sandsynligvis tæt forbundet med udviklingen i regionerne. Både byggeriet og erhvervsservice koncentrerer sig nemlig primært i og omkring landets større byer. Det kan blandt andet være med til at forklare, hvorfor Region Sjælland og Region Syddanmark tidligere har haft det sværere end de andre regioner.

Kigger man på de brancher, hvor det går knap så hurtigt med jobskabelsen, så ligger ejendomsbranchen suverænt i bunden med en vækst på blot 1 enkelt procent siden 2012, mens finansierings- og forsikringsbranchen kun er vokset med 3 procent. Her følger industrisektoren, som er vokset med 5 procent siden 2012.

København og Midtjylland slår beskæftigelsesrekord

Kigger man på beskæftigelsesvæksten i regionerne, så tegner hovedstaden sig for størstedelen af de nye arbejdspladser med over 106.000 nyskabte jobs siden lavpunktet i 2012. Faktisk slog hovedstaden sidste år rekord med godt en million beskæftigede.

– Det kommer ikke bag på mig, at Region Hovedstaden klarer sig godt og igen slår beskæftigelsesrekord. Siden 2012 har regionen haft en vækst i antallet af beskæftigede på 12 procent og er 21.000 arbejdspladser foran den hidtidige rekord fra 2017, siger han og fortsætter:

– Det skyldes i høj grad, at beskæftigelsesniveauet i københavnsområdet ikke faldt så meget under krisen sammenlignet med de øvrige regioner, men også Region Hovedstadens stigende befolkningstilvækst.

Region Midtjylland står for næstflest arbejdspladser siden lavpunktet i 2012 med godt 51.000 nye jobs. Også i det midtjyske blev der sidste år slået beskæftigelsesrekord, da man nåede op på knap 623.000 beskæftigede.

– Beskæftigelsen i Region Midtjylland har de seneste år været stigende og har siden lavpunktet i 2012 oplevet en beskæftigelsesvækst på 9 procent. Det er faktisk gået så godt, at regionen sidste år overgik niveauet fra før finanskrisen med 7.300 jobs.

Mens de i hovedstaden og det midtjyske buldrer frem, går det langsommere til med jobskabelsen i Nordjylland, som blot har skabt 14.000 nye arbejdspladser siden lavpunktet i 2012. Her følger Region Sjælland i samme spor, hvor der er kommet 17.000 beskæftigede til siden lavpunktet efter krisen.

Tal over beskæftigelsesvæksten i Danmark

Beskæftigelsen fordelt på brancher fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2018:

Brancher Beskæftigelsesvækst (%) Nyskabte arbejdspladser
Erhvervsservice 22 % 56.400
Bygge og anlæg 20 % 27.692
Information og kommunikation 14 % 13.144
Ejendomshandel og udlejning 12 % 4.356
Landbrug, skovbrug og fiskeri 12 % 4.534
Kultur, fritid og anden service 11 % 11.674
Handel og transport mv. 11 % 66.822
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 5 % 15.359
Offentlig administration, undervisning og sundhed 3 % 22.570
Finansiering og forsikring 1 % 1.168
Alle brancher 9 % 223.486

Kilde: Danmarks Statistik

Beskæftigelsen fordelt på de danske regioner fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2018:

Regioner Beskæftigelsesvækst (%) Nyskabte arbejdspladser
Region Hovedstaden 12 % 106.129
Region Midtjylland 9 % 50.895
Region Syddanmark 7 % 34.388
Region Sjælland 6 % 17.139
Region Nordjylland 6 % 14.093
Alle regioner 9 % 223.486

Kilde: Danmarks Statistik