Jammerbugt Kommune: ‘Vi rekrutterer og motiverer til at blive’

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune: ‘Vi rekrutterer og motiverer til at blive’

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 13. marts 2024, hvor udvalget vil behandle: Godkendelse af strategien ‘Vi rekrutterer og motiverer til at blive’.

Sagsbeskrivelse

I kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse i Jammerbugt Kommune fremgår det, at et af udvalgets fokuspunkter er en strategi for at rekruttere og fastholde, når kommunen er arbejdsgiver. Med ophæng i dette kommissorium samt på baggrund af drøftelser i § 17, stk. 4-udvalget er der udarbejdet en strategi på området.

I arbejdet med strategien har det været vigtigt for udvalget, at alle medarbejdere og ledere i Jammerbugt Kommune kan se sig selv i strategien. Der har været en erkendelse af, at strategien dermed bliver generel, når den skal dække så mange og forskelligartede arbejdspladser. Derfor har det været vigtigt for udvalget, at der kobles handlinger på strategien. Disse handlinger kan både være generelle handlinger for alle, men også være lokale initiativer, der kan inspirere på tværs af kommunen. Sprogligt har der været ønske om ikke at bruge ordet ’fastholdelse’, da det kan have negative associationer. I stedet fokuseres på motivation, hvilket også afspejles i titlen på strategien.

Strategien er således første skridt i arbejdet. Efterfølgende knyttes en handleplan på arbejdet, så der sikres handling og resultat af indsatserne.

På møde i § 17, stk. 4-udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse den 10. november 2023 blev strategien drøftet, og på mødet blev det protokolleret, at man anbefaler den politisk godkendt.

Repræsentanter fra § 17, stk. 4-udvalget præsenterede anbefalinger fra udvalget på Kommunalbestyrelsens temamøde den 29. februar 2024.

Indstilling

§ 17, stk. 4-udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender strategien ‘Vi rekrutterer og motiverer til at blive’.

Bilag: Strategi for at rekruttere og motivere til at blive.pdf

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn